Strategické a dlouhodobé záměry

2021–2025

 

Strategický záměr FF UK 2021–2025

CU FA Strategic Plan 2021–2025

Plán realizace Strategického záměru pro rok 2023

Plán realizace Strategického záměru pro rok 2022

Plán realizace Strategického záměru pro rok 2021

Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014 – schváleno AS FF UK 13. 11. 2014
Druhá Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2013/14

Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014