Rozhodnutí a sdělení děkana, opatření a sdělení tajemníka

 

Datum

Název

2021-04-12 Sdělení děkana č. 1/2021 – Pravidla pro rozdělení institucionální podpory přidělené Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESy, resp. Části PROGRESů, uskutečňované v roce 2021
2020-07-01 Opatření tajemníka č. 2/2020 – Dočasné přerozdělení některých agend oddělení děkanátu FF UK
2020-05-01 Opatření tajemníka č. 1/2020 – Dočasné přerozdělení některých agend oddělení děkanátu FF UK
2019-11-01 Opatření tajemníka č. 2/2019 – Dočasné přerozdělení některých agend oddělení děkanátu FF UK
2019-09-30 Rozhodnutí o zrušení tzv. příručních knihoven FF UK
2019-05-01 Opatření tajemníka č. 1/2019 – Dočasné přerozdělení některých agend oddělení děkanátu FF UK
2018-09-27 Rozhodnutí o změně názvu Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
2016-12-16 Sdělení děkana č. 3/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fakultě pro období 2017 – 2021
2016-11-07 Sdělení tajemníka č. 4/2016 – Pravidla pro vystavování objednávek a uzavírání smluv na FF UK v souvislosti se zavedením registr smluv spravovaného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb.
2016-11-07 Sdělení tajemníka č. 3/2016 – Workflow smluv a objednávek na FF UK v souvislosti se zřízením registru smluv spravovaného Ministerstvem ČR dle zákona č. 340/2015 Sb.
2016-08-18 Sdělení tajemníka č. 2/2016 – Pravidla pro vystavování objednávek a uzavírání smluv na FF UK v souvislosti se zavedením registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb.
2016-18-08 Sdělení tajemníka č. 1/2016 – Workflow smluv a objednávek na FF UK v souvislosti se zřízením registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra ČR
2016-06-20 Opatření tajemníka FF UK v Praze č. 1/2016 – Metodika alokace režijních nákladů u prostor užívaných fakultou na základě smluvního vztahu

2016-02-22

Sdělení děkana č. 02/2016 – Rigorózní řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2016-02-16

Sdělení děkana č. 01/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2016
2015-12-15 Sdělení děkana – Stanovení výše přídělu do sociálního fontu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2015-12-01

Opatření tajemníka č. 4/2015 – Dočasné přerozdělení některých agend oddělení děkanátu FF UK v Praze

2015-11-03

Sdělení tajemníka fakulty č. j. 2015UKFF07974 – Pravidla pro používání mobilní učebny pořízené v rámci projektu „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK“, reg. č. CZ.1.05_4.1.00_16.0339

2015-08-26

Opatření tajemníka č. 3/2015 – Zásady pro používání fakultních platebních karet zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2015-07-08

Opatření tajemníka č. 2/2015 – Zásady používání služby Smartemailing na FF UK v Praze

2015-06-23

Opatření tajemníka č. 1/2015 – Dočasné přerozdělení některých agend oddělení děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2015-02-24

Sdělení tajemníka č. 1/2015 – Archivace dokumentace k projektům realizovaným v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha – pól růstu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2015-02-16

Sdělení děkana – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2015

2014-12-29

 Rozhodnutí o organizační změně týkající se Oddělení finských studií Ústavu obecné lingvistiky FF UK

2014-12-29

 Rozhodnutí o organizační změně týkající se Semináře romistiky Ústavu jižní a centrální Asie FF UK

 2014-12-19

Opatření tajemníka č. 1/2014 – Dočasné přerozdělení některých agend oddělení děkanátu FF UK v Praze

2013-12-16

Sdělení děkana – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2014

2013-10-21

Rozhodnutí děkana o organizační změně týkající se Ústavu českého jazyka a terorie komunikace FF UK

2013-09-13

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí, pedagogických praxí a studentských pomocných sil

2013-01-09

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí a pedagogických praxí

2013-01-02

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na začátku roku 2013

2012-12-11

Pravidla pro vjezd a parkování vozidel na dvoře hlavní budovy FF UK

2012-01-24

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na začátku roku 2012

2011-06-13

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty v roce 2011

2011-05-11

Sdělení děkana – Cizí jazyk ve společném základu na FF UK

2011-01-24

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

2011-01-14

Sdělení děkana k ukládání a uznávání rigorózních prací

2010-06-02

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené zaměstnanců FF UK v roce 2010

2010-01-18

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

2009-12-14

Rozhodnutí děkana o sloučení pracovišť Psychologický ústav FF UK s Katedou psychologie FF UK k 1. 1.

2010

2009-05-25

Začlenění FF UK do personálního systému WhoIs NT

2009-05-20

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené zaměstnanců FF UK v roce 2009. Stanovení termínu dovolené

2008-06-12

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené zaměstnanců

2008-01-24

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

2007-11-06

Postup pro rezervaci/objednávání služeb a dalších plnění od jiných součástí UK

2007-09-17

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2007

2007-06-15

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené zaměstnanců

2007-05-18

Obory vypisované v přijímacím řízení pro ak. rok 2008/2009

2007-04-26

Postup k poskytování náhrad pobytových výdajů třetím osobám (nezaměstnancům)

2007-04-13

Smlouva o spolupraci – Joint degree

2007-03-06

Harmonogram inventarizací na rok 2007

2006-09-04

Směrnice ke spisové službě

2006-08-28

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2006

2006-06-07

Zrušení pravidel pro mimořádné navyšování mzdových balíčků

2006-05-15

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty v roce 2006

2006-05-15

Sdělení k financování exkurzí

2006-04-20

Harmonogram inventarizací na rok 2006

2006-02-06

Sdělení k čerpání finančních prostředků

2005-09-20

Harmonogram inventarizací na rok 2005

2005-06-20

Pravidla pro zaměstnávání akademických pracovníků po dovršení 70 let věku

2005-06-15

Zásady pro vedení kurzů celoživotního vzdělávání podle ust. § 60 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění

2005-05-17

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty v roce 2005

2005-01-17

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na rok 2005

2004-05-20

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty UK v roce 2004

2004-02-13

Prohlášení děkana poskytnuté AS UK FF dne 12.2. 2004 k letáku předloženém v podnětu prof. PhDr. Jana Bouzka, CSc.

2003-05-21

Rozhodnutí děkana k užívání služebního vozu

2003-05-21

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků

2003-04-24

Jmenování nového tajemníka

2003-02-07

Čerpání finančních prostředků

2002-10-14

Termín pro zúčtování peněžních prostředků

2002-10-14

Sdělení děkana ve věci výuky pro posluchače jiných fakult

2002-07-11

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

2002-06-04

Pravidla pro mimořádné navyšování mzdových balíčků základních součástí fakulty

2002-05-28

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty UK v roce 2002

2002-05-15

Hlavní zásady provozu výpočetní techniky Filozofické fakulty UK

2002-04-25

Přidělení finančních prostředků pro přijímací řízení

2002-01-22

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

2002-01-15

Počítače pro základní součásti

2002-01-15

Změna vnitřního mzdového předpisu UK

2002-01-08

Harmonogram porad vedoucích základních součástí v roce 2002

2002-01-08

Zálohování výzkumných záměrů, vědeckých center, pokračujících grantů a provozu základních součástí v roce 2002

2001-12-18

Návrh hlavních zásad personální politiky

2001-11-20

Sdělení děkana FF UK k otázce prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru na FF UK v roce 2001

2001-06-08

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků FF UK v roce 2001

2001-03-02

Zálohování finančních prostředků na řešení VZ a grantových projektů

2001-01-15

Přijímání účetních dokladů v r. 2001

2000-10-26

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobustudia

2000-06-01

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků FF UK v roce 2000