Studium

Další vzdělávání

Rigorózní řízení – státní rigorózní zkouška a obhajoba práce, po jejichž vykonání se uděluje akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem).

Kontakt

Filozofická fakulta UK
Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

Doručovací adresa
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Úřední hodiny

Do odvolání úřední hodiny CDV:

Úterý          09:00 – 12:00 h

Čtvrtek       14:00 – 16:00 h

Výhradně na adrese:

Na Příkopě 29, Praha 1, 3. patro

po
út09.00 – 12.00
st14.00 – 17.00
čt14.00 – 16.00
VÝUKA