Zázemí pro děti a rodiče na FF UK

Svépomocné hlídání dětí v dětském koutku FF UK

Z důvodu havárie elektroinstalace v červenci 2017 je v současné době dětský koutek mimo provoz!!!

Vzhledem k tomu, že škody způsobené touto havárií jsou poměrně rozsáhlé, snažíme se pro zimní semestr 2017/2018 zajistit provoz dětského koutku v náhradních prostorách objektu FF.

AKTUALITY:

19.10.2017 – Včera tj. ve St 18.10. započala rekonstrukce havárií poničených prostor dětského koutku. která by dle harmonogramu prací měla trvat zhruba 1 měsíc.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dětský koutek na hlavní budově FF UK nabízí vhodný prostor pro krátkodobý odpočinek a pobyt dětí. Hlídání si je možné zajistit vlastními silami, případně může být zajištěno v rámci studijních praxí studenty/studentkami Katedry pedagogiky a Katedry sociální práce FF UK. Služby dětského koutku jsou poskytovány bezplatně a jsou nenárokové. Služby DK jsou poskytovány pouze studentům a pracovníkům Filozofické fakulty UK.

Jak postupovat:

1. Hlídání mohou využít všichni rodiče – studenti, akademici i ostatní pracovníci FF UK.

2. Seznamte s pravidly a povinnostmi uživatele DK, viz níže.

3. Po dohodě s koordinátorkou DK Klárou Foglarovou, tel.: 770 125 611 odevzdejte vyplněný a podepsaný registrační list dítěte, zásady pro rodiče a prohlášení o zpracování osobních údajů.

4. Pak už stačí jen domluvit samotné termíny hlídání – pro objednávku můžete využít buď webový rezervační systém webový rezervační systém nebo poslat email na níže uvedenou adresu.

Kontakt na koordinátorku DK (nejen pro sjednání hlídání):

Klára Foglarová

telefon: 770 125 611

email: koutek.ff@seznam.cz

web: webový rezervační systém

Dětský koutek:

Dětský koutek se nachází na hlavní budově FF UK v bočním vchodu z Kaprovy ulice (z podloubí) Fotogalerie dětského koutku.

Pravidla a formuláře:

a. pro všechny

Obecná pravidla

Provozní řád dětského koutku

b. pro rodiče

Nové zásady pro rodiče

Registrační karta dítěte

c. pro chůvy

Etický kodex chůvy

Zásady hlídání pro chůvy

Registrační list chůvy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Fotografie z dětského koutku:

Fotogalerie – zázemí pro děti a rodiče

Evropský sociální fond / Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Dětský koutek byl zbudován a svépomocný model hlídání je provozován v rámci projektu “Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů-akademiků” financovaného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou pod číslem CZ.2.17/2.1.00/32120. Webové stránky projektu najdete zde.