Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK spustil Atlas konspirací

Jde o webovou databázi konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací na českém internetu. Aktuálně jich projekt eviduje přes 270 a kontinuálně zpracovává další.

Databáze zahrnuje přehled hlavních českých konspiračních webů a analýzu podílů jednotlivých narativů (vyprávění) na informacích, které přinášejí. Součástí korpusu jsou také dezinformace a konspirace z řetězových e-mailů a dezinformace zachycené bruselskou skupinou EUvsDisinfo. Mapování je založené na metodologickém postupu a zevrubné analýze všech zdrojů a zejména jednotlivých článků, což je unikátní přístup, který se u podobných projektů dosud neuplatňoval.

Web je určen uživatelům z řad novinářů, aktivistů, učitelů mediální gramotnosti i širší veřejnosti, kterou téma zajímá. Na práci, která trvala přes půl roku, se podílel pětičlenný tým včetně studentů různých ročníků Studia nových médií. Tým analyzoval 21 webů, které projekt Mapa médií zařadil do skupiny anti-systémových webů, a přibližně 850 článků z různých období.

Atlas konspirací vznikl na pracovišti oboru Studia nových médií, které je součástí Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hlavními realizátory projektu jsou Mgr. Bc. Lenka Krsová, nyní studentka PhD na Syracuse University, USA, a Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. který obor vede. Projekt je zakotvený zejména v textech islandského profesora politologie Eirikura Bergmanna (Bifröst University, Island) a amerického emeritního profesora politologie a odborníka na konspirační teorie Michaela Barkuna (Syracuse University, USA). Financován je Nadací Open Society Fund, která na jeho realizaci přispěla částkou 160 000 Kč.

Více na www.atlaskonspiraci.cz.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Kontakt pro média:
Josef Šlerka
josef.slerka@ff.cuni.cz
608 24 22 18

Lenka Krsová
lkrsova@syr.edu


Související články