Studium

Samostatné a sdružené studium, specializace (nové akreditace)

Informace se týkají studentů, kteří studují v nových akreditacích, tj. v „programech“ (nikoliv v „oborech“, jako je tomu u starých akreditací).

SAMOSTATNÉ A SDRUŽENÉ STUDIUM
ZMĚNY PROGRAMŮ V RÁMCI STUDIA
SPECIALIZACE

SAMOSTATNÉ A SDRUŽENÉ STUDIUM

Základní pojmy

 • studium jednoho studijního programu = studium samostatné (dříve též „jednooborové studium“),
 • studium studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu = studium sdružené (dříve též „dvouoborové studium“)
  • člení se:
   • studijní program hlavní (maior)
   • studijní program přidružený (minor)

Volba hlavního a přidruženého studijního programu v rámci sdruženého studia

Další pravidla

 • student sdruženého studia obhajuje pouze jednu bakalářskou či diplomovou práci (standardně v hlavním studijním programu, v přidruženém studijním programu pouze na základě žádosti schválené děkanem)
Upraveno v předpisech

ZMĚNY PROGRAMŮ V RÁMCI STUDIA

Změna jednoho studijního programu v rámci sdruženého studia

 • pouze při zápisu do druhého ročníku po úspěchu v přijímacím řízení do studijního programu, který se má stát přidruženým (umožňuje-li to akreditace a podmínky přijímacího řízení)
 • hlavní studijní program (maior) není možné změnit
 • novým přidruženým programem se může stát jen program umožňující samostatné i sdružené studium
 • vyměnit hlavní studijní program (maior) za přidružený studijní program (minor) není možné
 • tato změna neprodlužuje maximální dobu studia

Před podáním přihlášky je potřeba si ověřit, že oba programy (či dvouspecializace) jsou vzájemně kombinovatelné. Přesný popis možných variant a náležitého postupu najdete v tabulce níže; s případnými dotazy se obracejte na Referát přijímacího řízení.
Pro úspěšnou změnu programu je třeba podat písemnou žádost, přičemž jejímu kladnému vyřízení musí předcházet splnění studijních povinností nutných pro postup do 2. ročníku studia a provedení elektronického zápisu do tohoto ročníku. Zdůvodněná žádost musí obsahovat přesnou specifikaci požadované změny, tj. že se jedná o změnu minoru u stávajícího sdruženého studia. Dále je třeba uvést názvy dotčených programů. Žádost se podává přes podatelnu FF UK.
 

STUDUJI CHCI ZMĚNIT NOVÝ PROGRAM (NEBO DVOUSPECIALIZACE), KTERÝ CHCI STUDOVAT, JE: JE TO MOŽNÉ? EXISTUJE NĚJAKÁ CESTA, JAK SVOU VYSNĚNOU KOMBINACI STUDOVAT? JAK TO MÁM UDĚLAT?
dva studijní programy (nebo dvouspecializace)
ve sdruženém studiu (maior-minor)
MAIOR
(maiorem může být
jak program povinně sdružený,
tak program umožňující i samostatné studium)
samostatný i sdružený NE Ano, ale bude to znamenat ukončení vašeho stávajícího studia a nástup do nového studia od 1. ročníku. Podat si dvě přihlášky na:
1. ten program, který už studuji jako minor,
2. nový program, který chci studovat,
-> udělat přijímačky -> být přijat na oba -> ukončit stávající studium + zapsat se na novou kombinaci od 1. ročníku s tím, že již odstudovaný rok se mi započítává do doby studia -> požádat o uznání předmětů z již studovaného programu.
pouze sdružený NE Ano, ale bude to znamenat ukončení vašeho stávajícího studia a nástup do nového studia od 1. ročníku. Podat si dvě přihlášky na:
1. ten program, který už studuji jako minor,
2. nový program, který chci studovat,
-> udělat přijímačky -> být přijat na oba -> ukončit stávající studium + zapsat se na novou kombinaci od 1. ročníku s tím, že již odstudovaný rok se mi započítává do doby studia -> požádat o uznání předmětů z již studovaného programu.
pouze samostatný NE Tady cesta neexistuje, pouze samostatný program není možné studovat ve sdruženém studiu.
MINOR
(minorem může být
jak program povinně sdružený,
tak program umožňující i samostatné studium)
samostatný i sdružený ANO Podat si přihlášku na program (nebo dvouspecializaci – může jít i o dvouspecializaci stejného programu, který již studuji) umožňující samostatné i sdružené studium, udělat přijímačky, být přijat a po zápisu požádat o výměnu minoru za nový program.
pouze sdružený NE Ano, ale bude to znamenat ukončení vašeho stávajícího studia a nástup do nového studia od 1. ročníku. Podat si dvě přihlášky na:
1. ten program, který už studuji jako maior,
2. nový program, který chci studovat,
-> udělat přijímačky -> být přijat na oba -> ukončit stávající studium + zapsat se na novou kombinaci od 1. ročníku s tím, že odstudovaný rok se mi započítává do doby studia -> požádat o uznání předmětů z již studovaného programu.
pouze samostatný NE Tady cesta neexistuje, pouze samostatný program není možné studovat ve sdruženém studiu.

Změna ze samostatného studia na studium sdružené (tj. přibrání druhého studijního programu do sdruženého studia)

 • pouze při zápisu do druhého ročníku po úspěchu v přijímacím řízení do studijního programu, který se má stát přidruženým (umožňuje-li to akreditace a podmínky přijímacího řízení)
 • přidruženým programem (minorem) se může stát jen program umožňující samostatné i sdružené studium
 • tato změna neprodlužuje maximální dobu studia

Před podáním přihlášky je potřeba si ověřit, že oba programy (či dvouspecializace) jsou vzájemně kombinovatelné. Přesný popis možných variant a náležitého postupu najdete v tabulce níže; s případnými dotazy se obracejte na Referát přijímacího řízení.
Pro úspěšnou změnu programu je třeba podat písemnou žádost, přičemž jejímu kladnému vyřízení musí předcházet splnění studijních povinností nutných pro postup do 2. ročníku studia a provedení elektronického zápisu do tohoto ročníku. Zdůvodněná žádost musí obsahovat přesnou specifikaci požadované změny, tj. že se jedná o změnu stávajícího samostatného studia na sdružené. Dále je třeba uvést názvy dotčených programů. Žádost se podává přes podatelnu FF UK.
 

STUDUJI: NOVÝ PROGRAM (NEBO DVOUSPECIALIZACE), KTERÝ CHCI STUDOVAT, JE: JE TO MOŽNÉ? EXISTUJE NĚJAKÁ CESTA, JAK SVOU VYSNĚNOU KOMBINACI STUDOVAT? JAK TO MÁM UDĚLAT?
program (nebo dvouspecializaci) umožňující samostatné i sdružené studium samostatný i sdružený ANO Podat si přihlášku na program (nebo dvouspecializaci – může jít i o dvouspecializaci stejného programu, který již studuji) umožňující samostatné i sdružené studium, udělat přijímačky, být přijat a po zápisu požádat o to, abych od 2. ročníku studoval(a) tyto dva programy sdruženě.
pouze sdružený NE Ano, ale bude to znamenat ukončení vašeho stávajícího studia a nástup do nového studia od 1. ročníku. Podat si dvě přihlášky na:
1. program, který už studuji,
2. nový program, který chci studovat,
-> udělat přijímačky -> být přijat na oba -> ukončit stávající studium + zapsat se na novou kombinaci od 1. ročníku s tím, že již odstudovaný rok se mi započítává do doby studia -> požádat o uznání předmětů z již studovaného programu
pouze samostatný NE Tady cesta neexistuje, pouze samostatný program není možné studovat ve sdruženém studiu.
program umožňující jen samostatné studium samostatný i sdružený NE Tady cesta neexistuje, pouze samostatný program není možné studovat ve sdruženém studiu.
pouze sdružený NE Tady cesta neexistuje, pouze samostatný program není možné studovat ve sdruženém studiu.
pouze samostatný NE Tady cesta neexistuje, pouze samostatný program není možné studovat ve sdruženém studiu.

Změna sdruženého studia na studium samostatné

NENÍ MOŽNÁ

Změna samostatného studia jednoho programu na samostatné studium jiného programu

NENÍ MOŽNÁ

SPECIALIZACE

Volba specializace

Změna specializace

 • není možná
Upraveno v předpisech