Kontrola splněných povinností a uzavření studia

Jakmile student splní všechny studijní povinnosti před SZK, vygeneruje SIS informativní e-mail o splnění povinností v příslušném oboru resp. programu a odešle jej studentovi.

POSTUP PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ KONTROLY SPLNĚNÝCH POVINNOSTÍ

Kontrola plnění studijních plánů a povinností před státními závěrečnými zkouškami (BZK/SZZK) probíhá elektronicky přes studijní informační systém (SIS) dle harmonogramu akademického roku.

V SIS si proveďte kontrolu, v zelené liště Kontroly v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení, víceméně dle tohoto manuálu.

Kontrolu lze provádět během celého studia.

Pokud elektronická kontrola proběhne úspěšně, u věty Žádám studijní oddělení o provedení kontroly před SZZ stiskněte tlačítko Podat žádostPočítejte prosím s tím, že schválení Vámi zadané kontroly plnění Vašich studijních povinností zabere studijní referentce určitý čas. Proveďte si tedy, prosím, kontrolu plnění s předstihem.

Uzavření studia se zobrazí v SIS; Osobní údaje → Studia → studijní etapa: Uzavřel/a k SZZK

Pokud narazíte na problémy, řešte je primárně s lokálním správcem SIS na katedře.

    • Nejběžněji může docházet ke dvěma typům snadno odstranitelných chyb:
      • Předmět budete mít splněn pod jiným kódem, a proto bude na stránce Přehled plnění plánu v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení uveden pouze dole v rubrice Ostatní výsledky zkoušek, zatímco ve skupině povinných předmětů bude nesplněn. Dojde-li k tomu, je třeba rozlišit dva možné případy:

a) Vámi splněný předmět bude s předmětem uvedeným ve skupině povinných předmětů zcela ekvivalentní, tj. bude mít víceméně týž název, stejnou nebo vyšší atestaci a stejně nebo více kreditů. V takovémto případě požádejte svého lokálního správce SIS, aby Vámi splněnou variantu předmětu nastavil k příslušnému povinnému předmětu do záměnnosti. Pozn.: Záměnnosti se na stránce Přehled plnění plánu přímo nezobrazují, můžete je však vidět ve vedlejší záložce Studijní plán a jsou brány v potaz též v Kontrolách.

b) Vámi splněný předmět s předmětem uvedeným ve skupině povinných předmětů zcela ekvivalentní nebude, tj. bude mít slabší atestaci či méně kreditů. V takovém případě zašlete e-mailem své studijní referentce žádost o změnu kódu, aby Vám splněný předmět vyškrtla a namísto něj zapsala předmět se správným kódem. Poté si nechte od příslušného vyučujícího zapsat atestaci k tomuto nově zapsanému předmětu. Pokud se podmínky splnění nového a původního předmětu liší, může vyučující podmínit zapsání atestace splněním dodatečných studijních povinností. V případě problémů se opět obracejte na svého lokálního správce SIS či na vedení Vaší základní součásti.

      • Vámi splněný povinně volitelný předmět (PVP) nebude na stránce Přehled plnění plánu v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení uveden v příslušné skupině PVP a bude uveden pouze dole v rubrice Ostatní výsledky zkoušek. V tomto případě požádejte lokálního správce SIS, aby Vámi splněný předmět do příslušné skupiny PVP přidal.