Studium

Bakalářské a diplomové práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

  • Studijní předpisy stanovují, že práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Zároveň platí, že vedoucí katedry/ústavu může vydat pokyn, ukládající studentovi povinnost odevzdat nejvýše dvě vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise. Informujte se tedy přímo na své katedře/ústavu, zda – případně v jakém počtu – odevzdání tzv. pomocných výtisků požaduje. (Tzv. pomocný výtisk je vytištěný text práce odevzdané v SIS, nemusí však mít pevnou vazbu – postačí kroužková –, může být tištěn oboustranně atp.)
  • Opatření k závěrečným pracím fakulta připravuje.