Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

 ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

 • Přihlášení k BZK/SZK se provádí po přihlášení do studijního informačního systému (SIS) dle manuálu Přihlášení k termínu BZK/SZK  (manuál ve formátu PDF).
 • Přihlášení k termínu BZK/SZK je naprosto závazné. Pokud se na přihlášený termín BZK/SZK nedostavíte a nepodáte předsedovi zkušební komise PÍSEMNOU OMLUVU, termín Vám propadá.
 • Před samotným přihlášením k termínu BZK/SZK je doporučeno zkontrolovat si části a tématické okruhy BZK/SZK nabízené v SIS  s Vaším studijním plánem na plany.ff.cuni.cz.
 • Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou studentů, kteří mají v době přihlášení k BZK/SZK přerušeno. 
 • Máte-li v době přihlašování přerušeno nebo jste-li student mezifakultního studia stáhněte si na stránce Formuláře Mimořádnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce nebo její části a na počítači ji vyplňte, pak vytiskněte.
  • Podepsanou přihlášku zaneste včas nejlépe osobně na Studijní oddělení do kanceláře č. 126 (Helena Nováková)
  • Na jejím základě Vás studijní oddělení přihlásí k BZK/SZK v SIS.
  • Pozor! Je nutné, abyste se před BZK/SZK znovu přihlásili do studia, a to nejpozději k datu, které je stanoveno pro kontrolu splnění studijních povinností.
  • Při obnovování studia odevzdejte, prosím, své studijní referentce Zápisový list studenta (ze SIS nebo ze stránky Formuláře), na jehož základě budete opět zapsáni ke studiu.