Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení
+420 221 619 300
+420 221 619 301
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz

V dodatečném přijímacím řízení lze podávat přihlášky nejpozději do:

  • 14. 8. 2023 – bakalářské a navazující magisterské programy

  • 5. 9. 2023 – doktorské programy

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2023/2024 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do sdruženého a dvouspecializačního studia nelze zkombinovat program, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s programem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a HARMONOGRAMEM.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY