Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

I pro akademický rok 2018/2019 vám FF UK nabízí širokou škálu oborů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme téměř šedesát bakalářských, více než sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů. Jejich přehled najdete od 1. října 2017 na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 naleznete od 1. října 2017 zde.

 

Jednotlivé kroky v termínech:

  • 1. 10. 2017 – spuštění elektronické přihlášky pro bakalářské a magisterské studium a zveřejnění obecných a oborových podmínek přijímaček pro rok 2018/19
  • 1. 12. 2017 – spuštění elektronické přihlášky a zveřejnění obecných a oborových podmínek pro doktorské studium
  • 13. 1. 2018 – Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
  • 28. 2. 2018 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
  • 31. 3. 2018 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia
  • 30. 4. 2018 – poslední den na podání přihlášky do doktorského studia

 
Aktuality

Den otevřených dveří FF UK 2018

3.1.2018
V sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Dodatečně vypsaný obor: Romistika (Bc.)

28.11.2017
V akademickém roce 2018/2019 byl dodatečně vypsán bakalářský obor Romistika. Přihlášku na tento obor je možné podávat až do 31. 3. 2018.

Středoškoláci se mohou hlásit na odborné stáže a letní workshop na Filozofické fakultě UK

26.7.2017
Studenti SŠ a gymnázií se mohou seznámit s univerzitním prostředím a vyzkoušet si život vysokoškolského studenta. Vybrat si mohou buď formu stáže nebo třídenní letní kurz. Cílem aktivit je soustavná podpora nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

15.5.2017
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018.

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

Úřední hodiny oddělení

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU a OBOROVÉ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Sledujte nás na Facebooku