Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

podminky   studijni_obory   prihlaska

I pro akademický rok 2019/2020 vám FF UK nabízí širokou škálu oborů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme téměř šedesát bakalářských, více než sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů. Jejich přehled najdete od 1. října 2018 na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 naleznete od 1. října 2018 zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuálním změnám studijních pravidel, které souvisejí s novelizací vysokoškolského zákona, nelze rozšířit stávající jednooborové studium na dvouoborové.

Harmonogram přijímacího řízení

Pro později otevřené programy mohou platit jiné termíny podávání přihlášek nebo přijímacích zkoušek. Aktuální informace o těchto programech jsou pro bakalářské programy zde (bakalářské programy) a zde (navazující magisterské programy).

Podávání přihlášek:

  • 1. 10. 2018 – spuštění elektronické přihlášky pro bakalářské a magisterské studium a zveřejnění obecných a oborových podmínek přijímaček pro rok 2019/20
  • 1. 12. 2018 – spuštění elektronické přihlášky a zveřejnění obecných a oborových podmínek pro doktorské studium
  • 12. 1. 2019 – Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
  • 28. 2. 2019 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
  • 31. 3. 2019 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia
  • 30. 4. 2019 – poslední den na podání přihlášky do doktorského studia

Zkoušky proběhnou v těchto termínech:

  • 11.–12. 5. 2019 – pouze písemné zkoušky na bakalářské obory dějiny umění, filmová studia, filozofie a religionistika
  • 25.–26. 5. a 1.–13. 6. 2019 přijímací zkoušky na ostatní bakalářské a všechny navazující magisterské obory a programy
  • 18.–19. 6. 2019 – nahradní termín přijímacích zkoušek na všechny bakalářské a navazující magisterské obory a programy

Informace o konkrétním datu, hodině a místě přijímací zkoušky budou zveřejněny v Informačním systému nejpozději 30 dní před konáním zkoušky.

Zveřejnění výsledků:

  • do 25. 6. 2019 zveřejníme v Informačním systému výsledky přijímacích zkoušekKontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

Úřední hodiny oddělení

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

Sledujte nás na Facebooku