Jak se připravit na přijímací řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Kde získat informace

  • Navštivte Den otevřených dveří. Budete se moci na cokoli zeptat a uděláte si představu o studijních programech, vyučujících i prostředí. Zástupce fakulty potkáte také na Informačním dni UK nebo veletrzích Gaudeamus.
  • Od 1. 10. si zjistěte konkrétní podobu přijímací zkoušky v Oborových podmínkách v sekci Základní dokumenty. Některé zkoušky jsou založené na písemných testech, jiné na ústních pohovorech, někde preferují kombinaci.
  • Podívejte se na webové stránky katedry nebo ústavu, jehož studijní program chcete studovat. Ve většině případů zde najdete seznam doporučené literatury a vzorové testy.
  • Nebojte se zeptat. Na webu fakulty jsou k nalezení kontakty na Studijní oddělení, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů i jednotlivé katedry a ústavy. Ti všichni ochotně poskytnou potřebné informace.
  • Sledujte facebookovou stránku pro uchazeče Mirim.na.FFUK. Najdete na ní důležité informace o přijímacím řízení i aktuálním dění na fakultě.

Přípravné kurzy

  • Některé katedry a ústavy nabízejí také přípravné kurzy, které jsou sestaveny tak, aby vám poskytly základní přehled o studovaném předmětu, připravily vás na přijímací zkoušky a doporučily základní literaturu.
  • O tom, jestli se v rámci daného studijního programu přípravné kurzy konají, se dozvíte v seznamu otevíraných programů a podrobnosti najdete vždy na webu příslušné katedry či ústavu.
  • Některé přípravné kurzy jsou nabízeny v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Vzorové testy