Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen a každá členka akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Více o akademickém senátu a jeho činnosti naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13:30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2022-2025. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zasedání ve volebním období 2022–2025

 

datum program zápis | záznam
1 13. říjen 2022 program Zápis | Záznam: mp3
2 10. listopad 2022 program Zápis | Záznam: mp3
3 8. prosinec 2022 program Zápis | Záznam: mp3
4 12. leden 2023 program Zápis | Záznam: mp3
5 9. únor 2023 program Zápis | Záznam: mp3
6 9. březen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
7 13. duben 2023 program Zápis | Záznam: mp3
8 11. květen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
9 8. červen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
10 14. září 2023 program Zápis | Záznam: mp3
11 12. říjen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
12 9. listopad 2023 program Zápis | Záznam: mp3
13 14. prosinec 2023 program Zápis | Záznam: mp3
14 8. únor 2024 program Zápis | Záznam: mp3
15 14. březen 2024 program Zápis | Záznam: mp3
16 11. duben 2024 program Zápis | Záznam: mp3
17 9. květen 2024 program Záznam: mp3
18 13. červen 2024
19 12. září 2024
20