Komise pro vnější vztahy

seznam členů e-mail: komiseprovnejsivztahy@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Komise pro vnější vztahy je poradním orgánem v oblastech organizace fakultních akcí pro veřejnost, celkové komunikační strategie fakulty (web, sociální sítě, média), propagace studia na fakultě, popularizace vědeckých výstupů fakulty, podpory a propagace studentských aktivit, partnerství se vzdělávacími, kulturními a jinými institucemi a rozvíjení vztahů s absolventy a přáteli fakulty.