Studijní komise

seznam členů e-mail: studijnikomise@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Studijní komise je poradním orgánem v oblasti bakalářského a magisterského studia. Stanovisko studijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změny studijních předpisů, při projednávání návrhů na akreditace bakalářských a magisterských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

Posuzování akreditačních materiálů

Studijní komise při posuzování akreditačních materiálů sleduje zejména, zda:

 1. je navrhovaný studijní plán koherentní, vede k naplnění proklamovaných cílů studia a odpovídá profilu absolventa;
 2. studijní plány bakalářského a magisterského studia příslušného oboru tvoří smysluplný celek;
 3. kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá reálné studijní zátěži;
 4. koncepce studijního plánu zapadá do kontextu jiných příbuzných oborů na FF;
 5. studijní plán naplňuje obecnou koncepci studia na FF UK;
 6. je studijní plán realistický s ohledem na personální zabezpečení a dosavadní fungování oboru;
 7. personální zabezpečení oboru odpovídá akreditačním standardům;
 8. jsou závěrečné práce daného oboru kvalitní a přiměřeně hodnocené;
 9. studentské evaluace nepoukazují na zásadní problémy ve výuce daného oboru;
 10. statistické údaje ze SIS nepoukazují na zásadní problémy ve výuce daného oboru (např. údaje o počtu absolventů, o počtu předčasně ukončených studií apod.).

Studijní komise dále přihlíží ke všem případným existujícím externím evaluacím oboru (zejména k externímu hodnocení závěrečných prací, je-li zadáno).

K jednotlivým krokům akreditačního procesu v rámci FF UK viz stránka k akreditacím.

Postup při změnách studijních plánů

 • Chcete-li požádat o změnu studijního plánu, prostudujte si nejprve Zásady pro změny studijních plánů SK FF UK. V tomto dokumentu je vysvětleno, jaké typy změn plánu je možné provádět a jaký schvalovací proces pro každý typ platí.
 • Pokud změna, o niž chcete žádat, spadá do kategorie 3.4 z uvedeného dokumentu (tj. změny s dopadem na obsah studia, ale neovlivňující profil absolventa či obsah SZK), kontaktujte nejprve akademické koordinátory SIS (sis@ff.cuni.cz) a konzultujte změny s nimi. Koordinátoři uváží technickou proveditelnost změn, pomohou Vám žádost formulovat a poté ji sami předají studijní proděkance. Ta v jednodušších případech změnu schválí sama, ve složitějších případech ji postoupí na posouzení Studijní komisi.
 • Účast zástupců oboru na případném zasedání SK ve většině případů není nutná (vyžadována je pouze v případě mimořádně závažných změn). O výsledku schvalovacího procesu Vás informují opět koordinátoři SIS, kteří Vám následně změny nastaví jak v SIS, tak v plánech na plany.ff.cuni.cz.

Termíny jednání komise

Akreditační materiály musí mít studijní komise k dispozici nejméně 14 dní před termínem jednání.
Ostatní materiály k projednání je nutno předložit komisi v elektronické podobě nejméně týden před termínem zasedání.

 • 14. června 2024 (místnost C151, 14:00)
 • 10. května 2024 (místnost C151, 14:00) – jednání zrušeno
 • 12. dubna 2024 (místnost C151, 14:00) – jednání zrušeno
 • 15. března 2024 (místnost C151, 14:00) program
 • 16. února 2024 (místnost C151, 14:00) program
 • 12. ledna 2024 (místnost C151, 14:00) – jednání zrušeno
 • 15. prosince 2023 (místnost C151, 14:00) program
 • 10. listopadu 2023 (místnost C151, 14:00) – jednání zrušeno
 • 13. října 2023 (místnost C151, 14:00) program
 • 15. září 2023 (místnost C149, 10:00) program
 • 16. června 2023 (místnost C151, 10:00) program
 • 19. května 2023 (místnost C151, 10:00) program
 • 12. května 2023 (místnost C151, 14:00) program
 • 14. dubna 2023 (místnost C151, 14:00) program
 • 17. března 2023 (místnost C151, 14:00) program
 • 17. února 2023 (místnost C151, 14:00) program
 • 13. ledna 2023 (místnost C151, 14:00) program
 • 16. prosince 2022 (místnost C151, 14:00) – jednání zrušeno
 • 25. listopadu 2022 (místnost C151, 14:00) program
 • 19. března 2021 (online)
 • 23. října 2020 (online) program
 • 25. června 2020 (místnost 317, 11:00)
 • 13. prosince 2019 (místnost 215, 9:00) program
 • 22. listopadu 2019 (místnost 209, 9:00-15:00) program
 • 25. října 2019 (místnost 209, 9:00) program
 • 13. září 2019 (místnost 413, 9:00)  program
 • 21. června 2019 (místnost 413, 9:00) program
 • 15. března 2019 (místnost 413, 9:15) program
 • 25. ledna 2019 (místnost 413, 9:00) program
 • 11. ledna 2019 (místnost 413, 9:00) program
 • 21. prosince 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 7. prosince 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 23. listopadu 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 26. října 2018 (místnost 413, 8:30) program
 • 28. června 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 27. června 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 25. května 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 18. května (místnost 413, 9:00) program
 • 27. dubna (místnost 413, 9:00) program
 • 23. března (místnost 413, 9:00) program
 • 23. 2. 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 19. 1. 2018 (místnost 413, 9:00) program
 • 15. 12. 2017 (místnost 413, 9:00) program
 • 24. 11. 2017 (místnost 413, 9:00) program