Oddělení komerčních programů a mezisektorové spolupráce

Kontakty na pracovníky

Vedoucí oddělení

Bc. Ivana Petrželová

Proděkan pro zahraničí

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy a další vzdělávání

Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.

Tajemnice FF UK

Mgr. Zdeňka Filipová

Agenda

Oddělení komerčních programů a mezisektorové spolupráce zajišťuje zejména:  

  1. organizaci semestrálních a krátkodobých výukových programů pro zahraniční studenty a individuální plátce ze zahraničí a propagaci těchto výukových programů, 
  1. koordinaci přípravy nových a rozvoje stávajících komerčních studijních programů a letních škol, 

Součástí oddělení je dále: Transfer & Impact OfficeCentrum dalšího vzdělávání

Kontakt

Filozofická fakulta UK
Odd. komerčních projektů a mezisektorové spolupráce
Na Příkopě 29, 1. patro.
110 00 Praha 1

Doručovací adresa
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1