Transfer & Impact Office

Inovační skaut

Lukáš Macenauer Inovační skaut kancelář 420, Voršilská 1, 110 00 Praha 1
Email: lukas.macenauer@ff.cuni.cz

Hlavní činnosti inovačního skauta jsou:

  • vyhledávání příležitostí a podpora pro uplatnění vědeckých výsledků pracovníků fakulty v praxi;
  • podpora akademiků a PhD. studentů k tvorbě a realizaci projektů transferového charakteru;
  • shromažďování a správa dat potřebných k úspěšnému zavádění inovací;
  • navazování a udržování partnerství mezi ziskovým sektorem a fakultou;
  • vytváření sponzorovaných výzkumných programů.

Kontaktujte inovačního skauta s projektem, či ideou v jakékoliv fázi. Ať už jde o projekt vznikající, existující, s potřebou zviditelnění, či rozšíření, ale i projekt ve formě (jakkoliv seriózního či bláznivého) nápadu. Skaut je tu od toho, aby pomohl myšlenky a možnosti formovat do realistických cílů a kroků a nadále pomohl s implementací.