Intrastat

Úřední hodiny 

ÚT – 09:00 – 12:00

ST – 14:00 – 17:00

ČT – 14:00 – 1600

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení:
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1
Číslo účtu: 85631011/0100
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

V souvislosti se vstupem do EU vznikla Univerzitě Karlově povinnost vykazovat data pro Intrastat. Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím – přijetí i odeslání zboží – do EU a ve zvláštních případech i mimo EU.

Abychom mohli zajistit podklady pro zpracování hlášení Intrastat za UK, žádáme Vás, abyste vždy do 5. dne následujícího měsíce oznámili ekonomickému oddělení za příslušný měsíc údaje o zboží, které jste fyzicky přijali nebo odeslali, a to za každou zásilku zvlášť v následující struktuře:

Hodnota zásilky nad 200 EUR:

Přijetí / Odeslání zboží (vč. datumu):

Druh zboží:

Zahraniční dodavatel nebo příjemce:

Stát, odkud nebo kam bylo dodáno:

Stát původu (nebo kraj v ČR při odeslání):

Částka (vč. poštovného atd. pokud je na faktuře, bez DPH):

Hmotnost (v celých kg):

Transakce (prodej, nákup, výměna atd.)

Druh dopravy:

Kontaktní osoba:

Hodnota zásilky do 200 EUR:

Přijetí / Odeslání zboží (vč. datumu):

Druh zboží:

Zahraniční dodavatel nebo příjemce:

Stát, kam nebo odkud bylo dodáno:

Částka (vč. poštovného atd. pokud je na faktuře, bez DPH):

Kontaktní osoba:

Částky nepřepočítávejte na Kč. Údaje o odeslaném nebo přijatém zboží nám nahlaste i v případě, že ještě nebyla vystavena faktura na toto zboží. Upozorňujeme na to, že i výměnu (např. knih) je nutné zahrnout do hlášení Intrastat jako přijetí či odeslání zboží (uvádějte hodnotu zboží bez poštovného). Recenzní výtisky se však nezahrnují.

Požadované údaje předávejte EO v uvedeném termínu nejlépe prostřednictvím e-mailové pošty na adresu ekonomického oddělení.