Formuláře

KONTAKT 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, 1. p, místnosti 124 – 127

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ODKAZY

Platné vnitřní předpisy FF UK

 

Formuláře lze stáhnout a upravit na Vašem počítači pomocí tlačítka Stáhnout na horní liště dokumentu.

Pokud se Vám stažení nedaří, vyzkoušejte jiný internetový prohlížeč (obvykle se problém vyskytuje u Firefoxu).

STUDIUM

IT A POČÍTAČOVÁ SÍŤ

EVIDENCE UZNANÉ  DOBY RODIČOVSTVÍ

UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

SIS

OSTATNÍ

 

ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI

zadosti.ff.cuni.cz

Na výše uvedené adrese si můžete elektronicky podat tyto typy žádostí:

  • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
  • Žádost o stipendium
  • Žádost o změnu tématu závěrečné práce
! UPOZORNĚNÍ ! PRO PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ POTŘEBUJETE OVĚŘENÉ HESLO, KTERÉ SI OVĚŘÍTE NA WEBOVÉ STRÁNCE CAS – CENTRÁLNÍ AUTENTIZAČNÍ SLUŽBA UK.