O vydavatelství

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Vydavatelství

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

(místnost č. S155)

books@ff.cuni.cz

Najdete nás na FacebookuInstagramu

O vydavatelství

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie v češtině i v cizích jazycích, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů. Řídí se vysokým standardem kontrolních mechanismů, které zaštiťuje pravidelně obměňovaná Ediční komise a početný sbor domácích i zahraničních recenzentů. Knižní publikace vycházejí v sedmi edičních řadách: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (reprezentativní práce všech společenskovědních oborů), Fontes (historické práce), Humanitas (práce z oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání), Medium (středověké texty v komentovaných překladech), Mnemosyne (uměnovědné práce), Trivium (práce z filologických a filozofických oborů) a Varia (grantové publikace). Vydavatelství dále vydává čtrnáct časopiseckých titulů v režimu Open Access a distribuuje publikace a časopisy připravené jednotlivými katedrami a ústavy fakulty, včetně filozofických a filologických periodik Acta Universitatis Carolinae.

V součinnosti s Ediční komisí FF UK vydavatelství zajišťuje zejména přípravu a realizaci edičního plánu – výrobu publikací a časopisů – skladování a distribuci, rozesílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost – agendu ISBN, ISSN, DOI a začleňování fakultních časopisů do vědeckých a dalších databází – fungování internetového obchodu – správu majetkových autorských práv k zaměstnaneckým dílům a dalším dílům vydávaným fakultou či za účasti fakulty.

Vydavatelství FF UK se každoročně účastní největšího domácího veletrhu Svět knihy a veletrhu malých nezávislých nakladatelů Knihex. Každý druhý rok vydává Katalog publikací FF UK, každý rok aktualizuje elektronický katalog Open Access časopisů FF UK Journals 2023/2024.

Ocenění

 • 2023 – Magnesia Litera
  Karel Teige: Deníky 1912-1925 (nominace)
 • 2023 – Nejkrásnější české knihy
  École de Paris a čeští meziváleční umělci v Paříži (nominace)
 • 2022 – Kniha roku Deníku N
  Karel Teige: Deníky 1912-1925 (2. místo)
 • 2022 – Kniha roku Lidových novin
  Karel Teige: Deníky 1912-1925 (4. místo)
 • 2022 – Cena Rudolfa Medka  Jan Adamec: Od Principa k Trumpovi. Texty k historickým výročím 2002-2018
 • 2022 – Cena Miroslava Ivanova  Jan Adamec: Od Principa k Trumpovi. Texty k historickým výročím 2002-2018
 • 2022 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Jan Kysela – Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th-1st centuries BC
  Lucie Korecká: Věk Sturlungů. Ságy o Islandu třináctého století
 • 2022 – Cena Jana Palacha  Lukáš Veverka: Mezi sjezdy a tanečními, Kapitoly z dějiny kulturních domů
 • 2021 – Cena za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy  Islámská čítanka
 • 2019 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK  Jan Bičovský: Praindoevropština I a II (4. – 6. místo)
 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy  Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery
 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy – nominace  Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945
 • 2015 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK  Jan Koura, Zápas o východní středomoří
 • 2014 – Čestné uznání a 3. místo v soutěži Slovník roku  Lubomír Novák, Jaghnóbsko-český slovník
 • 2013 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2013 – Slovník roku  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2011 – Cena Josefa Hlávky  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky
 • 2011 – Cena rektora UK  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky
 • Dana Kasperová, Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín
 • 2011 – Magnesia Litera – nominace  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky
 • 2010 – Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy  Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců