Kontakty na pracovníky

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

kontakty na pracovníky

Facebook

Instagram

– proděkan pro zahraničí
prodekan_zahranici@ff.cuni.cz, telefon: 221 619 832, místnost 103

  • Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D.

– vedoucí Zahraničního oddělení
– koordinace přípravy společných mezinárodních studijních programů na FF UK ve spolupráci s odděleními děkanátu, základními součástmi a zahraničními univerzitami
– uzavírání smluv cotutelle
– uzavírání mezifakultních smluv
– koordinace programů: Strategická partnerství, CENTRAL na FF UK
michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 424, mobil +420 778 498 001, místnost 103

  • Mgr. Marie Hanková

– zástupkyně vedoucí Zahraničního oddělení
– studentská mobilita – vyjíždějící studenti – meziuniverzitní a mezifakultní dohody, mezinárodní dohody
TEMA+ administrativní koordinátorka
Fond mobility, POINT, Anglo-Czech Educational Fund
– koordinace programů 4EU+ na FF UK
marie.hankova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 834, místnost 103

  • Mgr. Renata Jamin

– referentka Zahraničního oddělení
– studentská mobilita – přijíždějící studenti – Meziuniverzitní a mezifakultní dohody, Vládní kulturní dohody, Mezinárodní visegrádský fond, individuální studijní pobyty, Freemovers, program CEEPUS, AKTION
– vyplácení cestovného v rámci mezinárodních dohod
renata.jamin@ff.cuni.cz, telefon 221 619 835, místnost 103

  • Mgr. Petra Benešovská

– koordinátorka Erasmus+ a kreditové mobility – bilaterální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti
petra.benesovska@ff.cuni.cz, telefon 221 619 840, místnost 128

  • Mgr. Kryštof Loub

– koordinátor Erasmus+ – studentská mobilita – vyjíždějící studenti
krystof.loub@ff.cuni.cz, telefon 221 619 425, místnost 128

  • Mgr. Lenka Kristenová

– koordinátorka Erasmus+ studentská mobilita – přijíždějící studenti
lenka.kristenova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 841, místnost 128

  • Mgr. et Mgr. Barbora Černá

– koordinátorka Erasmus+ – studentská mobilita – přijíždějící studenti
–  barbora.cerna2@ff.cuni.cz, telefon 221 619 427, místnost 128

  • Bc. Markéta Karlasová

– koordinátorka Erasmus+mobilita pedagogů a zaměstnanců – viz manuál
akademická mobilita – vyjíždějící a přijíždějící akademičtí pracovníci – meziuniverzitní a mezifakultní dohody
– koordinace mobility v rámci PPSŘ
–  marketa.karlasova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 344, místnost 128

  • Mgr. Veronika Šimůnková

– objednávková aplikace
veronika.simunkova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 421, místnost 109 (budova Na Příkopě 29)