Fakulta

Kontakty na pracovníky

Zahraniční oddělení
náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128

kontakty na pracovníky

Facebook

 • Doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

– proděkanka pro zahraničí
prodekan_zahranici@ff.cuni.cz, eva.berankova@ff.cuni.cz, telefon: 221 619 832, místnost 103

 • Mgr. Renáta Jelínková

– vedoucí Zahraničního oddělení
– smlouvy cotutelle
renata.jelinkova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 833, místnost 103

 • Mgr. Roman Zaťko

– referent zahraničního oddělení
– ubytování zahraničních akademických pracovníků, zajišťování letenek a jízdenek, vyplácení Fondu mobility a cestovného v rámci mezinárodních dohod
– objednávky jsou přijímány pouze skrze objednávkovou aplikaci
roman.zatko@ff.cuni.cz, telefon 221 619 835, místnost 103

 • Mgr. Šárka Vobořilová

– referentka zahraničního oddělení
– studentská mobilita – přijíždějící studenti – Meziuniverzitní a mezifakultní dohody, Vládní kulturní dohody, Mezinárodní visegrádský fond, individuální studijní pobyty, Freemovers,
program CEEPUS, AKTION, Erasmus Mundus
sarka.voborilova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 838, místnost 103

 • Mgr. Marie Hanková

– asistentka zahraničního oddělení
– EM TEMA – administrativní koordinátorka
– studentská mobilita – vyjíždějící studenti – meziuniverzitní a mezifakultní dohody, mezinárodní dohody
– akademická mobilita – vyjíždějící a přijíždějící akademičtí pracovníci – meziuniverzitní a mezifakultní dohody, mezinárodní dohody
– Fond mobility
– Anglo-Czech Educational Fund
marie.hankova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 834, místnost 103

 • Mgr. Petra Jančíková

– koordinátorka Erasmus+ a kreditové mobility – bilaterální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti
petra.jancikova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 840, místnost 128

 • Bc. Andrea Čapková

– koordinátorka Erasmus+ – studentská mobilita – přijíždějící studenti, Mobilita pedagogů a zaměstnanců – viz manuál
andrea.capkova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 841, místnost 128

 • Mgr. Martina Reiterová

– koordinátorka Erasmus+ – studentská mobilita – přijíždějící studenti
martina.reiterova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 344, místnost 128

 • Ing. Jitka Štěpničková

– Executive Director of International Programs
jitka.stepnickova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 804, Jindřišská 27, 4.patro

 • Katherine Patricia Adrian Ford, M.A.

– International Programs Officer
Katherine.Ford@ff.cuni.cz, telefon 221 619 839, místnost 128

 • Mgr. Eva Kavalová

– International Programs Officer
eva.kavalova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 421, místnost 128

 • Mgr. Simona Drtinová

– administrátorka programu Česká studia
simona.drtinova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 378, místnost 128