Čestné vědecké hodnosti

Čestné a emeritní afiliace k FF UK

Čestné doktoráty

Emeritní profesoři

Hostující profesoři

Mimořádní profesoři