Zahájená, probíhající a ukončená jmenovací řízení

Probíhající řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč Obor Zahájeno VR FF UK KR UK VR UK
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, PhD.  Slavistika 1. 2. 2023
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. Pomocné vědy historické 24. 1. 2023 21. 9. 2023
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. Románské jazyky 10. 1. 2023 18. 5. 2023
doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc. Slavistika 10. 11. 2022 16. 11. 2023
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologie 12. 8. 2022 16. 3. 2023 23. 10. 2023 14. 12. 2023
doc. Alla Arkhanhelska, DrSc. Slavistika 8. 3. 2022 16. 3. 2023 16. 3. 2023 30. 11. 2023

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč Obor Zahájeno VR FF UK
VR UK Jmenování
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky 5. 5. 2022 15. 9. 2022 23. 3. 2023 18. 5. 2023
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. Dějiny umění 21. 2. 2022 15. 9. 2022 23. 3. 2023 18. 5. 2023
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. Pomocné vědy historické 28. 7. 2021 17. 3. 2022 20. 10. 2022 18. 5. 2023
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Český jazyk 26. 5. 2021 16. 6. 2022 23. 3. 2023 18. 5. 2023
doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D. Románské literatury 27. 5. 2021 21. 10. 2021 28. 4. 2022 29. 11. 2022
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. Archeologie 27. 5. 2021 16. 12. 2021 28. 4. 2022 29. 11. 2022
doc. Dr. Ivan Halász, Ph.D. Slavistika 5. 4. 2022  — Zastaveno na vlastní žádost 24.11.2022
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Český jazyk 8. 3. 2021 21. 10. 2021 24. 2. 2022 7. 6. 2022
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. Lingvistika 15. 2. 2021 17. 6. 2021 21. 10. 2021 7. 6. 2022
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. Románské jazyky 2. 12. 2020 20. 5. 2021 21. 10. 2021 7. 6. 2022
doc. James Hill, Ph.D. Filozofie 29. 5. 2020 17. 12. 2020 21. 10. 2021 7. 6. 2022
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. Moderní hospodářské a sociální dějiny 2. 12. 2021  Zastaveno na VR FF UK 19. 5. 2022  —

 

Uchazeč Pracoviště* Obor Zahájeno VR FF UK
VR UK
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. Řecká a latinská studia 8. 9. 2020 18. 2. 2021 27. 5. 2021 15. 12. 2021
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. Filozofie 26. 8. 2020 21. 1. 2021 27. 5. 2021 15. 12. 2021
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. Lingvistika konkrétního jazyka Asie 12. 8. 2020 18. 3. 2021 23. 9. 2021 15. 12. 2021
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. Románské jazyky 17. 2. 2020 15. 10. 2020 29. 4. 2021 15. 12. 2021
doc. Mgr. David Uher, Ph.D. Katedra asijských studií FF UPOL Lingvistika konkrétního jazyka Asie 10.9.2019 zastaveno na vlastní žádost 2.1.2020
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav českých dějin FF UK České dějiny 8.2.2019 12.12.2019 25.6 2020
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Katedra humanitních studií. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Světové dějiny a obecné dějiny 23.11.2018 17.10.2019 28.5.2020
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. ÚBVA FF UK Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky 28.8.2018 21.2.2019 31.10.2019
doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. Katedra historických věd FF ZČU Světové dějiny a obecné dějiny 26.4.2018 21.2.2019 28.11.2019
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK Český jazyk 30.10.2017 zastaveno na vlastní žádost
doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK Slavistika 19.9.2017 Zastaveno na VR FF UK 21.6.2018
doc. PhDr. MUDr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Katedra psychologie FF UK Sociální psychologie 2.10.2017 zastaveno na vlastní žádost 5.3.2018
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK anglická a americká literatura 20.4.2016  24.11.2016  30.3.2017
doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, ČVUT české dějiny 12.10.2014  19.3.2015  24.9.2015
doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. Ústav českých dějin FF UK české dějiny 17.9.2014  19.2.2015  28.5.2015
 doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. Historický ústav AV ČR české dějiny  13.3.2014  19.6.2014  30.10.2014
doc., PD Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD. Universität Leipzig dějiny umění 14.11.2013  20.3.2014  19.6.2014
doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. Ústav filosofie a religionistiky filosofie 4.10.2013 16.1.2014  29.5.2014
doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Ústav světových dějin světové dějiny a obecné dějiny 22.5.2013 12.12.2013  27.2.2014

 

Jmenování profesorkou/profesorem


Profesoři jmenovaní s účinností od 18. prosince 2019
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., UHK, Pedagogická fakulta, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny

Profesoři jmenovaní s účinností od 23. května 2019
doc. Tomáš Glanc, Dr., Universität Zürich, Slavisches Seminar, pro obor Slavistika

Profesorky jmenované s účinností od 18. prosince 2018
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., FF UK, pro obor Dějiny umění
doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D., FF UK, pro obor Iberoamerikanistika

Profesoři jmenovaní s účinností od 14. června 2018
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D., KTF UK, pro obor Pomocné vědy historické

Profesoři jmenovaní s účinností od 23. června 2017
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D., FF UK, pro obor Anglická a americká literatura

Profesoři jmenovaní s účinností od 19. září 2014
doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D, FF UK v Praze, pro obor Světové dějiny a obecné dějiny
doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D., FF UK v Praze, pro obor Filozofie

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. března 2014
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., FF UK v Praze, pro obor teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky
doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D., FF UK v Praze, pro obor světové dějiny a obecné dějiny
doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D., FF UK v Praze, pro obor germánské jazyky a literatury
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc., FF UK v Praze, pro obor anglický jazyk
doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., VŠE, pro obor moderní hospodářské a sociální dějiny
Profesoři jmenovaní s účinností od 11. června 2013
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., FF UK v Praze, pro obor světové dějiny a obecné dějiny
doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., FF UK v Praze, pro obor germánské jazyky a literatury
Profesoři jmenovaní s účinností od 16. listopadu 2012
doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., FF UK v Praze, pro obor klinická psychologie
Profesoři jmenovaní s účinností od 20. června 2012
Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., 1. LF UK v Praze, pro obor klinická psychologie
Profesoři jmenovaní s účinností od 1. února 2012
Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc., Akademie věd, pro obor archeologie
Profesoři jmenovaní s účinností od 24. června 2011
Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc., Katedra divadelní vědy, pro obor teorie a dějiny divadla
Doc. PhDr. Marta Ottlová, Ústav hudební vědy, pro obor hudební věda
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Katedra psychologie, pro obor klinická psychologie
Profesoři jmenovaní s účinností od 8. prosince 2010
Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., Katedra pomocných věd historických a archivního studia, pro obor pomocné vědy historické
Profesoři jmenovaní s účinností od 1. května 2010
Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, pro oborčeský jazyk
Profesoři jmenovaní s účinností od 18. září 2009
Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav, pro obor egyptologie
Doc. Dr. Josef Vojvodík, M.A., Ústav české literatury a literární vědy, pro obor teorie literatury
Profesoři jmenovaní s účinností od 1. listopadu 2008
Doc. PhDr. Petr Koťátko, CSc., Filosofický ústav AV ČR, pro obor filosofie
Archiv
Archiv – jmenovaní profesoři do 31.12.2008

Ukončená jmenovací řízení

Uchazeč Pracoviště* Obor Zahájeno VR FF VR UK
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. FF UK v Praze světové dějiny a obecné dějiny 2.10.2013 zastaveno na vlastní žádost
doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. FF JČU moderní hospodářské a sociální dějiny 25.5.2012 21.2.2013 Řízení zastaveno na VR FF 21.2.2013
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. Seminář dějin umění a Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF MU dějiny umění 29.9.2011 13.12.2012 Řízení zastaveno na VR FF 13.12.2012
doc. RNDr. Marie Duží, CSc. VŠB – Technická univerzita Ostrava logika 30.9.2010 16.12.2010 Řízení zastaveno na VR UK 31.3.2011
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. TU Liberec český jazyk 14.12.2009 21.10.2010 Řízení zastaveno na VR FF 21.10.2010
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Ústav Dálného východu teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 9.11.2009 zastaveno na vlastní žádost
Doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. SAV dějiny a kultura zemí Asie a Afriky 16.4.2009 zastaveno na vlastní žádost
Doc. PhDr. František Štícha, CSc. Ústav pro jazyk český AV ČR český jazyk 26.6.2008 21.5.2009 Řízení zastaveno na VR FF 21.5.09

Poznámky

*Není-li uvedena instituce, míní se Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Kontakt

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídají:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zvoníková

Společný kontaktní e-mail: vrak@ff.cuni.cz


Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Zápisy z kolegia děkana FF UK
Vědecká rada Univerzity Karlovy
Vědecko-pedagogické tituly na UK