Zahájená, projednávaná a ukončená habilitační řízení

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídají:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zvoníková

Společný kontaktní e-mail: vrak@ff.cuni.cz


Informace o průběhu jednotlivých habilitačních řízení

Probíhající habilitační řízení: 

Uchazeč Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF KR UK
PhDr. Jan Koura, Ph.D. Světové dějiny a obecné dějiny Rozdělený ostrov. Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960 – 1974 20.9.2023    
PhDr. Jan Frolík, CSc. Archeologie Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska. 31.8.2023    
Mgr. Dora Poláková, Ph.D. Románské literatury Mezi propastí a nebem. Fin de siecle v prozaickém díle Rubéna Daría 22.8.2023    
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. Románské jazyky The Spanish Conditional (with References to English and Czech): A Contrastive Cognitive Approach. 31.5.2023    
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. Řecká a latinská studia Hybridní „Lidově demokratické Řecko“ – Dějiny Komunistické strany Řecka v období 1945 – 1956 12.5.2023    
PhDr. Jana Pátková, Ph.D. Slavistika Mezi domovem a kolonií. Příběh vzájemného zobrazování česko-slovenských vztahů v literatuře jednoho století. 24. 4. 2023    
Mgr. Marián Sloboda, Ph.D. Lingvistika Aspekty multilingvismu 20. 4. 2023    
Monika Baumanová, M.A., Ph.D. Archeologie Archaeology of the built environment and urban space on the East African coast (11th – 19th century CE) 27. 3. 2023    
PhDr. Jiří Milička, Ph.D. Lingvistika Lexikální diverzita 25. 11. 2022    
PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. Archeologie Počátky států a křesťanství v raně středověké střední Evropě: Archeologie – historie – sociální modely 24. 11. 2022    
PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. Světové dějiny a obecné dějiny The Reign of Constantine, 306-337. Continuity and Change in the Late Roman Empire. 15. 11. 2022    
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. Světové dějiny a obecné dějiny Mládež, hudba a třída v postsocialismu 31. 10. 2022    
Daniele De Santis, dott. ric. Filozofie Transcendental Idealism and the Sea of Suffering. An Investigation of Husserl and Heidegger 18. 10. 2022    
PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. Translatologie Horizonty překladu: k teorii překladu Jiřího Levého 30. 9. 2022
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. Translatologie Rusko v zrcadle překladu. Kapitoly z dějin ruského sebepoznávání 30. 9. 2022
PhDr. Marcel Černý, Ph.D. Slavistika Vítr skučel, Balkán sténal… Nástin dějin bulharského literárního obrození pro Čechy s připojenou chrestomatií 31. 8. 2022
Mgr. et Mgr. Vít Šisler, Ph.D. Informační věda a knižní kultura Hybridity, Authenticity, and New Media: Video Game Development and Gaming Cultures in Iran and the Arab World 4. 7. 2022
PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. Etnologie a kulturní antropologie Slovník termínů slovesného folkloru. Česko 30. 6. 2022
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D., Ph.D. Etnologie a kulturní antropologie Antropologie turismu 27. 6. 2022
Mgr. Marc Niubo, Ph.D. Hudební věda Italská opera v Mozartovské Praze 31.3.2022 16. 2. 2023
Mgr. Richard Müller, Ph.D. Dějiny české literatury a teorie literatury Za obrysy média. Literatura a medialita 1.3.2022
Eva Maria Luef, M.A., PhD Anglický jazyk Phonological networks and their growth in second language learners 6.1.2022 20. 4. 2023
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. Psychologie Rozdělená pozornost a oční pohyby 14. 12. 2021 20. 4. 2023
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. Filozofie Schellingova metafyzika přírody 22. 4. 2021

Ukončená habilitační řízení:

Ukončená habilitační řízení v roce 2023

Uchazeč Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF KR UK Jmenování
PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Etnologie a kulturní antropologie Etika jako nedílná součást sociokulturního přístupu k etickému chování se zaměřením na genderovou problematiku 7. 12. 2021  –  – Zastaveno na vlastní žádost 27. 7. 2023
Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Románské jazyky Les amalgames lexicaux en français contemporain. Analyses, contextes, emplois 17.3.2022 19. 1. 2023 12. 6. 2023 1. 7. 2023
Mgr. Bc. Tereza Matějčková, Ph.D. Filozofie Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci 21. 12. 2021 19. 1. 2023 12. 6. 2023 1. 7. 2023
PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. Anglická a americká literatura Metamorphoses of the Sublime. From Ballads and Gothic Novels to Contemporary Anglo-American Children’s Literature 4. 8. 2021 15. 12. 2022 11. 4. 2023 Zastaveno na VR UK 29. 6. 2023
Mgr. Karel Černý, Ph.D. Sociologie  Jezídé – komunita na útěku 6. 5. 2021  18. 5. 2023  – Zastaveno na VR FF UK 18. 5. 2023
Dott. Mag. Luca Cilibrasi, PhD Anglický jazyk Language acquistion and the onthogeny of domain-specific cognition.Conceptual review and insights from English data. 1.2.2022 15. 12. 2022  11. 4. 2023 1. 5. 2023
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. České dějiny Řád přírody, řád společnosti: Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století 10. 9. 2021 20. 10. 2022  11. 4. 2023 1. 5. 2023
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. Pomocné vědy historické Univerzitní kancelář a její písemnosti v novověku na příkladu pražské univerzity 1. 6. 2021  –  – Zastaveno na vlastní žádost 1. 2. 2023
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. Světové dějiny a obecné dějiny In nomine Domini – papežské volby v období gregoriánské reformy 4. 6. 2021 21. 4. 2022 12. 12. 2022 1. 1. 2023

Ukončená habilitační řízení v roce 2022

Uchazeč Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF KR UK Jmenování
Mirosław Mylik, PhD Filozofie World’s civilizational transformations and European philosophical-religious transformations at the turn of 19th and 20th centuries. 20. 10. 2016 20.10.2022 Zastaveno na VR FF UK 20. 10. 2022
Mgr. Radek Šimík, Ph.D.   Český jazyk Studies in information structure and reference 28. 1. 2021 16. 6. 2022  26. 9. 2022 1. 10. 2022
PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D. Archeologie Člověk a přírodní zdroje v době kamenné 29. 5. 2020 17.3.2022  26. 9. 2022 1. 10. 2022
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. Psychologie Osobnostní markery v textu: Aplikace kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti 12. 1. 2021 21. 4. 2022 11. 7. 2022 1.8.2022
Mgr. Helena Březinová, Ph.D. Germánské literatury Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena – mezi romantismem a modernitou 18. 12. 2020 18.11.2021 9. 5. 2022 1.6.2022
Mgr. Martin Golec, Ph.D. Archeologie Centrum platěnické a bývalé platěnické skupiny východohalštatské kultury na Moravě 14. 12. 2020 20.1.2022  23.5.2022 1.6.2022
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. Sociologie Rehabilitative Postsocialism: Disability, Race, Gender and Sexuality and the Limits of National Belonging 5. 6. 2020  –  – Zastaveno na vlastní žádost 10. 3. 2022
Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. Filozofie Practices of Reason 13. 8. 2020 16. 12. 2021 21. 2. 2022 1.3.2022
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. Filozofie The ergon argument in Aristotle’s ethics 23. 7. 2020 16. 9. 2021 21. 2. 2022 1.3.2022
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. Anglická a americká literatura Inter Arma non Silent Musae: Anglická a americká dramatická tvorba na českých a moravských divadelních scénách v době první světové války. 26. 2. 2021 17. 2. 2022 Zastaveno na VR FF UK 17. 2. 2022
PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. Světové dějiny a obecné dějiny Konstantin: Cesta k moci 20. 2. 2021 17. 2. 2022 Zastaveno na VR FF UK 17. 2. 2022

Ukončená habilitační řízení v roce 2021

Uchazeč Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF KR UK Jmenování
Mgr. Michal Téra, Ph.D. Slavistika Kyjevská Rus: dějiny, kultura společnost 17. 9. 2020 16. 9. 2021  15. 11. 2021 1. 12. 2021
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky The Jihadist Preachers of the End Times: ISIS Apocalyptic Propaganda. 30. 9. 2019 19. 11. 2020 11. 10. 2021 1. 11. 2021
Mgr. Kamil Činátl, PhD. České dějiny Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme 26. 9. 2019 18. 3. 2021 11. 10. 2021 1. 11. 2021
PhDr. Richard Biegel, Ph.D. Dějiny umění Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 5. 1. 2021 17. 6. 2021 8. 9. 2021 1. 10. 2021
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.   Český jazyk Protetické v- v češtině. 1. 8. 2019 18. 2. 2021 28. 6. 2021 1. 7. 2021
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. Dějiny české literatury a teorie literatury Cesty polemiky: Proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 16. 12. 2019 15. 10. 2020 Odesláno na RUK 1. 4. 2021
Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. Archeologie Pohřebiště doby stěhování národů v Praze-Zličíně: Fragment populace doby stěhování národů z pohledu typologie, chronologie a prostorových vztahů na pohřebišti. 20. 3. 2019 21. 5. 2020 Odesláno na RUK 1. 1. 2021

Ukončená habilitační řízení v roce 2020

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Odesláno na RUK Jmenování
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. Psychologický ústav FF MU Klinická psychologie Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 11.5.2019 Zastaveno na VR FF UK 19. 11. 2020
Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JČU Pomocné vědy historické Reverendissium officium: Biskupská konzistoř v Českých Budějovicích na cestě od josefismu k revoluci (1785-1850). 25. 9. 2019 18. 6. 2020 Odesláno na RUK 1. 10. 2020
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. Katedra klasické filologie FF UPOL Řecká a latinská studia Aurelius Augustinus, Vyznání. 20. 12. 2018 18. 6. 2020 Odesláno na RUK 1. 10. 2020
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. Ústav řeckých a latinských studií FF UK Řecká a latinská studia Hippokratovský spis O přirozenosti člověka. 5. 9. 2019 21. 5. 2020 Odesláno na RUK 1. 9. 2020
PhDr. Filip Coppens, Ph.D. Český egyptologický ústav FF UK Egyptologie Continuity, Discontinuity and Change. Reflections on Egyptian Temples in the Ptolemaic and Roman Era. 30. 5. 2019 16. 1. 2020 Odesláno na RUK 1. 4. 2020
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Pomocné vědy historické Univerzita jako úřad? Správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do 1850). 16. 5. 2019 Zastaveno na vlastní žádost 10. 2. 2020

Ukončená habilitační řízení v roce 2019

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Odesláno na RUK
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. Katedra genderových studií FHS UK Sociologie Rehabilitative Postsocialism: Disability, Race, Gender and Sexuality and the Limits of National Belonging. 30.7.2019 Zastaveno z důvodu ukončení akreditace
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D., MCF Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK Románské literatury Patrick Chamoiseau. Le chant d’ombre et de lumière. 19.3.2019 Zastaveno na vlastní žádost 17.10.2019
Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Katedra romanistiky FF Ostravská univerzita v Ostravě Románské jazyky À propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook et Twitter. 17.1.2019 17.10.2019 Odesláno na RUK
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. ÚDV FF UK Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie.  23.8.2018 17.10.2019 Odesláno na RUK
Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. ÚŘLS FF UK Řecká a latinská studia Polemika mezi cisterciáckým a clunyjským mnišstvím a spis Apologia Bernarda z Clairvaux. 7.11.2018 21.11.2019 Odesláno na RUK
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. Ústav pro archeologii FF UK Archeologie Sociální mobilita rolnictva a procesy pustnutí v pozdním středověku. 4.12.2018 21.11.2019 Odesláno na RUK
PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. PF JČU v Českých Budějovicích Anglická a americká literatura Metamorphoses of the Sublime: From Ballads and Gothic Novels to Contemporary Anglo-American Children´s Literature. 13.12.2018 Zastaveno na vlastní žádost 13.11.2019
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. Psychologický ústav FF MU Sociální psychologie Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 18.12.2018 Zastaveno na vlastní žádost 11.5.2019
Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. KTF UK Filozofie Metafyzika vztahů, Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice.  14.6.2018 19.9.2019 1.11.2019
PhDr. Jan Randák, Ph.D. Ústav českých dějin FF UK České dějiny  V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948-1956. 18.6.2018 19.9.2019 1.11.2019
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. ÚČLK  FF UK Dějiny české literatury a teorie literatury Studie o poezii a poetice.  27.6.2018 20.6.2019 1.11.2019
Mgr. František Tůma, Ph.D. FF MU, Katedra anglistiky a amerikanistiky Anglický jazyk Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy.  27.6.2018 16.5.2019 1.11.2019
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Katedra českého jazyka, PedF UK Český jazyk Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. 29.11.2017 25.4.2019 Zastaveno na VR FF UK 25.4.2019
PhDr. Petr Janeček, Ph.D. ÚETN FF UK Etnologie Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou.  28.8.2018 25.4.2019 1.8.2019
PhDr. Mariana Machová, Ph.D. Ústav anglistiky FF JČU Anglická a americká literatura Místa mezi místy. Pomezí americké poezie. 20.1.2018 21.3.2019 1.8.2019
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. ÚFAR FF UK Filozofie The A priori in the Thought of Descartes: Cognition, Method and Science. 20.12.2017 21.3.2019 1.8.2019
PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. Katedra filozofie, FF ZČU v Plzni Filozofie Anaximenés z Mílétu. 18.5.2017 13.12.2018 1.4.2019
PhDr. Eva Křížová, Ph.D. Katedra pastorační a sociální práce ETF UK Sociologie Alternativní medicína v České republice.  20.6.2017 15.11.2018 1.3.2019
Mgr. Václav Němec, Ph.D. ÚFAR FF UK Filozofie Metafyzika bytí Tomáše Akvinského a její zdroje. 15.9.2017 18.10.2018 1.1.2019

Ukončená habilitační řízení v roce 2017/2018

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Jmenování
PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. Ústav pro klasickou archeologii FF UK Archeologie Bactria / Tokharistan in the 3rd -4th c. AD: selected problems of settlement pattern and material culture. 4.7.2017 17.5.2018 1.8.2018
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Ústav translatologie FF UK Translatologie GRIFFIN, Roger. Modernismus a fašismus: Pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera. Překlad a 1 z doslovů (komentář k překladu) KALIVODOVÁ, Eva. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3231-5. 602 s. 23.5.2017 21.6.2018 Zastaveno na VR FF UK 21.6.2018
Erik Sherman Roraback, D. Phil. Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK Anglická a americká literatura The Philosophical Baroque: On Autopoietic Modernities. 4.1.2017 19.4.2018 1.7.2018
PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.; Ústav pro studium totalitních režimů Moderní hospodářské a sociální dějiny „Všichni komunisté do uren!“ Volby v Československu v letech 1971-1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén. 1.11.2016 18.1.2018 1.6.2018
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů Moderní hospodářské a sociální dějiny Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech. 22.12.2016 15.2.2018 1.5.2018
PhDr. Petra Košťálová, Ph.D. Katedra psychologie, PEF ČZU; Ústav východoevropských studií FF UK Etnologie Šimon Polský: Putování 1608-1618, cestopis a kroniky arménského poutníka. 20.12.2016 15.2.2018 1.5.2018
Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. Univerzita Karlova, 1. LF, Klinika adiktologie; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze;
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sociální psychologie Prevence užívání návykových látek jako vědní disciplína a její aplikace v praxi. 19.9.2016 15.3.2018 1.5.2018
Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. Ústav romanistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hispanistika Srovnání aktuálního členění v češtině a ve španělštině: textově lingvistický přístup. 11.3.2016 14.12.2017 1.4.2018
Mgr. Radka Dudová, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Sociologie Interrupce aneb zápas o ženská těla. 2.5.2016 16.11.2017 1.4.2018
MUDr. Jan Roubal, Ph.D. Katedra psychologie, FSS MU v Brně; Soukromá psychoterapeutická a psychiatrická ambulance (Havlíčkův Brod) Klinická psychologie Gestalt terapie v klinické praxi. Teorie, praxe a výzkum v psychoterapii deprese. 21.10.2016 16.11.2017 1.3.2018
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Psychologie práce a organizace Lidský faktor v dopravě – chování člověka a možnosti jeho ovlivnění. 24.10.2016  18.1.2018 1.3.2018
PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Sociální psychologie Faktory kvality života současné generace v kontextu systému hodnot míry stresové zátěže, podílu fyzické a psychické činnosti a preference copingových strategií. 7.12.2016 Zastaveno na vlastní žádost 6.3.2018
Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Klinická psychologie How Psychotherapists Become Integrative: The Development of Personal Therapeutic Approach. 26.2.2016 19.10.2017 1.2.2018
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. Ústav translatologie Translatologie Mozaiky překladu. Translation Mosaics. Věnováno devadesátému výročí narození Jiřího Levého. 22.1.2016 19.10.2017 1.2.2018
Mgr. Petr Květina, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Archeologie Minulost, kterou nikdo nezapsal. 17.6.2016 21.9.2017 1.12.2017
Mgr. Michael Špirit, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky Dějiny české literatury a teorie literatury Růžena Grebeníčková a její rukopis. 5. 4. 2016 21.9.2017 1.12.2017
PhDr. Jiří Roháček, CSc. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Pomocné vědy historické Figure et Lettering. Sepulchral sculpture of the Jagiellonian period in Bohemia. 18.8.2016 18.5.2017 1.10.2017
Mgr. Radek Čech, Ph.D. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Český jazyk Tematická koncentrace textu v češtině. 25.2.2016 24.11.2016 1.5.2017
PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Sociální psychologie Flow ako významný protektívny faktor resilience. 2.2.2016 16.2.2017 Zastaveno na VR FF UK 16.2.2017
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Katedra českého jazyka, PedF UK Český jazyk How to ask a professor: Politeness in Czech academic culture. 13.1.2016  16.2.2017 Zastaveno na VR FF UK 16.2.2017
PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR Sociální psychologie Raný vývoj jazyka a jeho diagnostika. 27.7.2015 20.10.2016 1.2.2017

Ukončená habilitační řízení v roce 2016

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Jmenování
PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D. Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita Sociální psychologie Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících 14.6.2015 Zastaveno na vlastní žádost
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. Ústav východoevropských studií Slavistika Náboženství v ruské kultuře 13.8.2015 29.9.2016 1.12.2016
PhDr. Mlada Holá, Ph.D. Katedra pomocných věd historických a archivního studia Pomocné vědy historické Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny – správa – úřední písemnosti (do roku 1622) 9.7.2015 16.6.2016 1.12.2016
PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. Neurocentrum, Centrum pro epilepsie a Oddělení klinické psychologie, Nemocnice Na Homolce v Praze Klinická psychologie Klinická neuropsychologie v neurologické a neurochirurgické praxi a výzkumu 27.4.2015  21.1.2016 22.9.2016
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. Český egyptologický ústav Egyptologie The Administration and Economy of the Pyramid Complexes and Royal Funerary Cults in the Old Kingdom 15.9.2015  17.3.2016 1.8.2016
PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. Universität Jena, SRN Moderní hospodářské a sociální dějiny Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace.  30.11.2014 18.2.2016 1.7.2016
PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. VŠUP v Praze, Akademie múzických umění, Národní galerie v Praze Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky 300 drahocenností. Čínský porcelán ze sbírek Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských.  15.1.2015 18.2.2016 1.6.2016
Mgr. Ivan Rumánek, Ph.D. Centrum japonských studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky Japonská dráma nó – žáner vo vývoji. 8. 9. 2014 Zastaveno na VR FF UK 17.3.2016
PhDr. Catherine Ébert-Zeminová Katedra francouzského jazyka a literatury, PF UK Románské literatury Texterritorium. V souřadnicích moderního francouzského písemnictví. 7. 8. 2014  21.1.2016 1.5.2016
Mgr. David Uher, Ph.D. Katedra Asijských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci Lingvistika konkrétního jazyka Asie Hanská grammatologie 2.7.2014  10.12.2015 1.3.2016
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. Katedra anglického jazyka a literatury, PedF UK Anglická a americká literatura A Horror and a Beauty: The World of Peter Ackroyd’s London Novels 12.1.2015 15.10.2015  1.1.2016
Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. Ústav Dálného východu Lingvistika konkrétního jazyka Asie Chan-fej-c‘. Sv. 1. Překlad kapitol I-XXIX, úvodní stati, komentář. 9.1.2015  15.10.2015 1.1.2016

Ukončená habilitační řízení v roce 2015

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Jmenování
PhDr. Petr Christov, Ph.D. Katedra divadelní vědy Teorie a dějiny divadla Gérard de Nerval a jeho dvojenec (divadlo francouzského romantismu očima melancholika) 23.12.2014 24.9.2015 10.12.2015
Mgr. Juraj Žáry, CSc. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, SR dějiny umění Umenie Slovenska koncom stredoveku a začiatkom novoveku. Štúdie k neskorogotickej a renesančnej sakrálnej architektúre na Slovensku a k jej umelecko-duchovnému kontextu. 1.10.2014 Zastaveno na VR FF UK 24.9.2015
PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCMv Trnave etnologie Nican mopohua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej. 3.3.2014 22.1. 2015 Zastaveno na VR UK 30.4.2015
PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. ČEGÚ egyptologie Communication and Exploitation. Egypt as an Integral Part of the Eastern Mediterranean in Antiquity. 29.5.2014 11.12.2014 1.3.2015
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. Collegium Europaeum české dějiny Quatuordecim Auxiliatores.Pozdně středověký kult Čtrnácti sv. Pomocníků jako spiritualita elit a jeho christocentrická dimenze. 14.1.2014 11.12.2014 1.3.2015
PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. Ústav Blízkého východu a Afriky teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Polemika islámu s judaismem a hebrejskou Biblí ve středověku. 12.6.2014 20.11.2014 1.2.2015
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. Ústav románských studií hispanistika La tesitura de La Celestina (una aproximación). 30.4.2014 20.11.2014 1.2.2015
Mgr. Pavel Marek, Ph.D. Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice iberoamerikanistika La embajada española en la corte imperial 1558-1641.Las figuras de los embajadores y estrategias clientelares. 4.6.2014 16.10.2014 1.1.2015
Simona Kolmanová, M.A., PhD Katedra středoevropských studií translatologie Maďarští básníci 19. století v českých překladech (Mihály Vörösmarty, János Arany,Sándor Petőfi). 13.3.2014 25.9.2014  1.1.2015

Ukončená habilitační řízení v roce 2014

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Jmenování
PhDr. Filip Smolík, PhD. Psychologický ústav AV ČR sociální psychologie Raný vývoj jazyka a jeho diagnostika. 25.11.2013 16.10.2014 Zastaveno na VR FF UK 16.10.2014
PhDr. Markéta Malá, Ph.D. ÚAJD anglický jazyk English copular verbs: a contrastive corpus-supported view. 24.2.2014 19.6.2014 16.7.2014
PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK v Praze estetika Textasis. Anagogie interpretačního vztahu. 14.3.2014 Zastaveno na vlastní žádost
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. ÚČJTK český jazyk Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. 23.10.2013 17.4.2014 1.7.2014
PhDr. Jindřich Dejmek, Dr., DSc. Historický ústav AV ČR české dějiny Edvard Beneš. Politická biografie I.-II. 15.10.2013 Zastaveno na vlastní žádost
PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. Ústav translatologie románské jazyky Études de prosodie contrastive: le cas du français et du tcheque. 11.4.2013 21.11.2013 1.2.2014
Mirosław Mylik, PhD Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego filozofie Filozofia praktyczna. 26.9.2013 Zastaveno 9.1.2014
PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. Ústav hospodářských a sociálních dějin moderní hospodářské a sociální dějiny Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. 25.3.2013 17.10.2013 1.1.2014
PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. Katedra historických věd FF ZČU světové dějiny a obecné dějiny Metternich, the Great Powers and the Eastern Question. 24.10.2012 26.9.2013 1.1.2014

Ukončená habilitační řízení v roce 2013

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Jmenování
PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. ÚBVA terie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Raši (1040-1105): Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech. 9.11.2012 20.6.2013 1.12.2013
Ing. Lubor Hruška, Ph.D. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum sociologie Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů. Pohled prostorové sociolgie s využitím multikriteriálních analýz. 14.6.2012 20.6.2013 1.12.2013
PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. Historický ústav FF JČU řecká a latinská studia Jordanes: Gótské dějiny/Římské dějiny. 21.1.2013 Zastaveno na vlastní žádost
MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. klinická psychologie Biopsychosociální pojetí agrese, násilí a moci. 2.10.2012 17.10.2013 Zastaveno na VR FF UK 17.10.2013
Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. ÚČNK český jazyk Kvantitativní analýza kontextu. 23.10.2012 23.5.2013 1.11.2013
PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. Sociologický ústav AV CR
Katedra sociologie FF UK
sociologie Náboženství v české společnosti na prahu třetího tisíciletí. 10.5.2012 23.5.2013 1.11.2013
JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, Ph.D. Dr.iur. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici politologie Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch. 3.10.2012 Zastaveno na vlastní žádost
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. Technická univerzita v Liberci české dějiny Jan Karel Rohn (1711-1779). Teolog barokní doby mezi historií a lingvistikou. 1.10.2012 Zastaveno na vlastní žádost
PhDr. Martin Holý, Ph.D. Ústav českých dějin české dějiny Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620). 11.9.2012 21.3.2013 1.5.2013
PhDr. Mgr. Alice Velková, Ph.D. Histotický ústav AV ČR
FF UP Pardubice
české dějiny Vina a trest. Vraždy spáchané ženami v čečských zemích ve druhé polovině 19. století. 22.5.2012 21.2.2013 1.5.2013
PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. KPVHA pomocné vědy historické Cesty za vzděláním a ke kariéře. Kavalírské cesty české šlechty v 17. století. Prameny-problémy-příklady. 23.11.2011 13.12.2012 1.4.2013
PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. Ústav románských studií francouzská filologie „UČIŇME ČLOVĚKA KE SVÉMU OBRAZU.“ Pygmalión, Golem a automat jako tři verze mýtu o umělém stvoření (nejen) v Budoucí Evě Villierse de l’Isle-Adam. 4.10.2011 15.11.2012 1.3.2013
PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. KJBS FF UK + AV ČR etnologie Antropologie narativity. Problematika české pohádky. 20.12.2011 24.1.2013 Zastaveno na VR FF UK 24.1.2013

Ukončená habilitační řízení v roce 2012

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Jmenování
Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. Fonetický ústav obecná lingvistika Znělostní kontrast nejen v češtině. 15.9.2011 20.9.2011 1.12.2012
James Hill, PhD. Ústav filozofie a religionistiky filozofie Descartes and the Doubting Mind. 15.7.2011 20.9.2012 1.12.2012
PhDr. Václav Drška, Ph.D. Ústav světových dějin světové dějiny a obecné dějiny Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku. 27.6.2011 28.6.2012 1.12.2012
Dr. Ivan Halász, Ph.D. Ústav právních věd Maďarské akademie věd slavistika Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. 11.5.2011 28.6.2012 1.12.2012
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. ÚČJTK český jazyk K hlubinám študákovy duše. Didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu. 19.9.2011 15.11.2012 Zastaveno na VR FF UK 15.11.2012
Clare Wallace, Ph.D. ÚALK FF UK Praha anglická a americká literatura Suspect Cultures: Narrative, Identity and Citation in 1990s New Drama. 20.1.2011 19.1.2012 1.10.2012
PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. Ústav romanistiky FF JČU románské jazyky Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině. Systémové srovnání a analýza okkurenční respondence. 13.5.2011 17.5.2012 1.11.2012
MTh. Václav Umlauf, Ph.D. TU Liberec filozofie Synopse dějinnosti a koncept historie. Hermeneutické eseje o filosofii dějin. 14.3.2011 28.6.2012 Zastaveno na VR FF UK 28.6.2012
PhDr. Renata Pípalová, CSc. Katedra anglického jazyka a literatury PdF UK anglický jazyk Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units. 26.4.2011 15.3.2012 1.7.2012
PhDr. Petr Málek, CSc. ÚČLLV FF UK Praha teorie literatury Melancholie moderny. 27.3.2011 19.4.2012 1.7.2012
PhDr. Zdeněk Uherek, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR, Katedra teorie kultury FF UK etnologie Češi v Bosně a Hercegovině: antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. 15.2.2011 19.1.2012 1.7.2012
MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Katedra psychologie psychologie práce a organizace ociomapování pracovních týmů. 6.6.2011 19.1.2012 1.6.2012
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK české dějiny Katolická církev, Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize. 14.4.2011 6.2.2012 1.6.2012
Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. Ústav řeckých a latinských studií řecká a latinská studia Subduing Pride by Toil? The Pains and Pleasures of Obscurity in Medieval Latin Manuscript Culture. 11.5.2011 15.12.2011 1.4.2012
PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA ČVUT Praha psychologie práce a organizace Psychologie práce a organizace – nové poznatky. 29.3.2011 Zastaveno na vlastní žádost 18.4.2012
PD. DR. et Dipl. – Ing. Jiří Fajt, Ph.D. Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze, Universität Leipzig, Technische Universität Berlin dějiny umění Der lange Schatten Kaiser Karls IV. Zur Rezeption der luxemburgischen Herrschaftrepräsentation im Heiligen Römischen Reich. 19.2.2011 15.12.2011 1.4.2012
PhDr. David Michalík, Ph.D. Katedra psychologie psychologie práce a organizace Jedinec v rámci pracovního prostředí: pohled na stěžejní aspekty s důrazem na psychosociální stránku. 17.5.2011 15.3.2012 Zastaveno na VR FF UK v Praze
MUDr. Jan Poněšický, Ph.D. MEDIAN Klinik Berggießhübel, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. klinická psychologie Agrese, násilí a psychologie moci v životě i v procesu psychoterapie. 7.12.2010 16.2.2011 Zastaveno na VR FF UK v Praze
PhDr. Marie Hádková, Ph.D. PedF UJEP český jazyk Čeština z druhé strany aneb Čeština v roli jazyka nemateřského. 20.9.2010 23.6.2011 1.2.2012
Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. ÚŘLS FF UK Praha řecká a latinská studia The Latin deverbative nouns and adjectives. 30.11.2010 20.10.2011 1.2.2012
PhDr. Petr Kubín, Ph.D. KTF UK Praha české dějiny Světci Přemyslovců. Počátky kultů a svotořečení. 3.11.2010 24.11.2011 1.2.2012
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. FF UJEP etnologie Novověké osídlení v pískovích – formální struktura vesnických staveb. 19.10.2010 19.1.2012 Zastaveno na VR FF UK v Praze

Ukončená habilitační řízení v roce 2011

Uchazeč Pracoviště* Obor Název habilitační práce Zahájeno VR FF Jmenování
Dr Mateusz Żmudziński Instytut Historyczny Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski archeologie HOSPODÁŘSTVÍ V ŘÍMSKÉ PROVINCII DACIA SUPERIOR. 15.9.2010 20.10.2011 1.12.2011
PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. ÚSVS FF UK v Praze slavistika Ruská poezie 2. poloviny 20. století. Úvahy o teorii, historii a filozofii. 15.9.2010 23.6.2011 1.12.2011
Mgr. Karel Nováček, Ph.D. FF, Zápodočeská univerzita v Plzni archeologie Kladrubský klášter 1115-1421. Osídlení-architektura-artefakty. 28.6.2010 21.4.2011 1.11.2011
Dr. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, D.Phil., Ph.L., M.E. Anglo-americká vysoká škola filozofie History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke. 31.1.2011 Zastaveno na vlastní žádost 19.8.2011
MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. UFAR FF UK Praha filosofie Duše a krása v dialogu Faidros. 27.9.2010 19.5.2011 1.7.2011
Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. ÚRS FF UK v Praze románské jazyky La produttivit? morfologica in diacronia: i suffissi -mento, -zione e -gione in italiano antico dal Duecento al Cinquecento. 8.9.2010 21.4.2011 1.7.2011
RNDr. Josef Moural, CSc. UJEP filosofie Skepse v dějinách filosofie. 31.12.2009 17.3.2011 1.7.2011
PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. ÚHSD FF UK v Praze hospodářské a sociální dějiny Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu v letech 1945–1960. 14.6.2010 17.3.2011 1.6.2011
Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. Ústav Dálného východu dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Ekonomické myšlení v Japonsku. 31.3.2010 17.2.2011 1.6.2011
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D. ÚDU FF UK v Praze dějiny umění Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století. 5.1.2010 20.1.2011 1.6.2011
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. ÚDU FF UK v Praze dějiny umění Pod ochranou Krista Spasitele a sv. Barbory. Sochařská výzdoba kostela sv. Barbory v Kutné Hoře (1483 – 99). 21.12.2009 17.2.2011 1.6.2011
RNDr. Petr Bob, Ph.D 1. LF UK v Praze klinická psychologie Brain and Dissociated Mind. 15.1.2009 17.2.2011 1.6.2011
PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. Katedra společenských věd, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. hospodářské a sociální dějiny Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. 14.5.2010 20.1.2011 1.5.2011
Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. ÚČLLV FF UK v Praze česká literatura Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. 22.12.2009 16.12.2010 1.5.2011
Mgr. Jiří Janák, Th.D. ČEGU FF UK v Praze egyptologie Staroegyptské náboženství I. Bohové na zemi a v nebesích. 10.12.2009 16.12.2010 1.5.2011
PhDr. Věra Němečková, Ph.D. FF UHK pomocné vědy historické Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic: Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny. 9.3.2009 21.10.2010 1.5.2011
PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. Ústav řeckých a latinských studií řecká a latinská studia Epei en grec ancien: conjonction, connecteur et particule. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique. 3.5.2010 18.11.2010 1.3.2011
PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D. ČEGU FF UK v Praze egyptologie Saite Forts in Egypt. Political-military history of the Saite Dynasty. 10.9.2009 24.6.2010 1.3.2011
PhDr. Petr Kreuz, Dr. Archiv hlavního města Prahy pomocné vědy historické Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě. 9.3.2010 Zastaveno na vlastní žádost 9.2.2011
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. Katedra klasické filologie FF UP řecká a latinská studia Augustinus: Confessiones I – VI. 30.1.2010 Zastaveno na vlastní žádost 13.1.2011
PhDr. Lucie Betáková, Ph.D. JČU, PeDF, Katedra anglistiky anglický jazyk Discourse Analysis in English Language Teaching. 11.6.2009 20.5.2010 1.1.2011

Archiv – ukončená habilitační řízení do 31.12.2010

Archiv – ukončená habilitační řízení od 1.1.2009 do 31.12.2010
Archiv – ukončená habilitační řízení do 31.12.2008


Poznámky:

*Není-li uvedena instituce, míní se Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.