Hostující profesoři

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
místnost č. 103 a 128

Titul „Hostující profesor“ může rektor udělit pedagogům zahraničních vysokých škol, kteří mají titul docent, profesor nebo postavení srovnatelné s těmito tituly. Titul lze užívat pouze v době působení zahraničního pedagoga na UK. Titul „Hostující profesor“ zakládá práva a povinnosti člena akademické obce UK, s výjimkou aktivního a pasivního práva volit do akademického senátu.

Titul je udělován na základě návrhu Vědecké rady fakulty, případně základní součásti VŠ.

PŘEDPISY
 

NOMINAČNÍ PROCES

 
PŘEHLED UDĚLENÝCH TITULŮ (VČETNĚ NOMINOVANÝCH NA FF UK)

Postup při udělování titulu „Hostující profesor“ (převzato z webu RUK):

Fakulta
1) Projednání návrhu před Vědeckou radou fakulty.
2) Zaslání schváleného návrhu na RUK společně s přílohami.

RUK
3) Projednání návrhu Kolegiem rektora.
4) Schválí-li návrh Kolegium rektora, fakulta je informována oficiálním dopisem rektora.
5) Vyhotovení dekretu – návrh textu předkládá fakulta.
6) Předání dekretu fakultě.

Administrativu spojenou s titulem „Hostující profesor“ zajišťuje Zahraniční oddělení.