Přehled akreditovaných oborů řízení ke jmenování profesorem

Aktuální přehled akreditovaných oborů a programů řízení ke jmenování profesorem je uveden v Akreditační databázi FF UK.

Seznam oborů/programů lze vyfiltrovat výběrem položky „Prof“ ve sloupci „Typ“ a potvrzením „Filtruj“ – viz obrázek.

obrázek

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení naleznete rovněž na stránkách UK zde: https://cuni.cz/UK-214.html#10.