Seznam akreditovaných oborů habilitačního řízení

Aktuální seznam všech akreditovaných oborů a programů habilitačního řízení je uveden v Akreditační databázi FF UK.

Seznam oborů lze vyfiltrovat současným výběrem položky „Hab“ a „Prof“ ve sloupci „Typ“ (výběr se provede pomocí klávesnice „Shift“ + šipka) a potvrzením „Filtruj“ – viz obrázek

návod

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení naleznete rovněž na stránkách UK zde: https://cuni.cz/UK-214.html#10.