Fakulta

Osobní oddělení

Zajištuje

 • pracovně – právní agendu (vznik, změna, skončení pracovního poměru)
 • agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd)
 • výběrová řízení akademických, vědeckých i TH pracovníků
 • agenda příspěvků ze sociálních fondů
 • ..a další – viz níže

Úřední hodiny

Dne 18.11.2022 bude Osobní oddělení pracovat vzdáleně a nebude přítomné na pracovišti.

Pokud byste nás potřebovali navštívit mimo úřední hodiny, domluvte si prosím schůzku emailem.

Jeden den na začátku každého měsíce, v době kdy se počítají a kontrolují mzdy, bude naopak Osobní oddělení uzavřené navzdory úředním hodinám.

Uzávěrkové dny mzdové účtárny: 8.6.; 8.7.; 10.8.; 8.9.; 7.10.; 9.11.; 8.12.

 

Úřední hodiny:

Úterý        9 – 12
Středa       14 – 17              
Čtvrtek       14 – 16

Vedoucí oddělení

místnost č. S130, patro -1 (1.suterén)

Eva Antošová, eva.antosova@ff.cuni.cz tel: 221 619 852

 • činnost vedoucího pracovníka je upravena v č. 9 Opatření děkana č. 6/2020 Organizační řád děkanátu

Personalistika

Mgr. Kateřina Bizubová, katerina.bizubova@ff.cuni.cz tel 221 619 230

(Mgr. Hana Holubová – MD)

 • personalistka pro pracoviště č. 110 – 280 a 825 – 830, 900 – 990
 • přijetí pracovníků do pracovního poměru, prodloužení pracovního poměru, skončení pracovního poměru
 • aktualizace osobních změn pracovníků (např. zdravotní pojišťovna, adresa, dosažené vzdělání, titul)
 • oznámení mateřské a rodičovské dovolené, neplaceného volna
 • evidence lékařských prohlídek a povinných školení
 • dohody o pracovní činnosti a provedení práce (OON)
 • výkazy práce k vyplacení dohod
 • výběrová řízení a správa webu/intranetu oddělení

Lucie Valkounová, lucie.valkounova@ff.cuni.cz  tel: 221 619 316

 • personalistka pro pracoviště č. 300 – 820, 880
 • přijetí pracovníků do pracovního poměru, prodloužení pracovního poměru, skončení pracovního poměru
 • aktualizace osobních změn pracovníků (např. zdravotní pojišťovna, adresa, dosažené vzdělání, titul)
 • oznámení mateřské a rodičovské dovolené, neplaceného volna
 • evidence lékařských prohlídek, organizace a evidence povinných školení
 • dohody o pracovní činnosti a provedení práce (OON)
 • výkazy práce k vyplacení dohod
 • aplikace výplatní pásky

Zuzana Pálková, zuzana.palkova@ff.cuni.cz  tel: 221 619 315

 • agenda výběrových řízení
 • administrativní činnost

Rozpočty mezd

Ing. Jitka Feiferová, jitka.feiferova@ff.cuni.cz  tel.: 221 619 349

 • rozpočty mezd pro pracoviště č. 300 – 820
 • kontrola čerpání mzdových prostředků
 • zpracování návrhů odměn
 • mzdové výměry, zařazení do mzdové třídy

Miroslava Vokurková, miroslava.vokurkova@ff.cuni.cz  tel.: 221 619 317

 • rozpočty mezd pro pracoviště č. 110 – 280 a 825 – 990
 • mzdové výměry, zařazení do mzdové třídy
 • kontrola čerpání mzdových prostředků
 • zpracování návrhů odměn

Mzdová účtárna

místnost č. S129, patro -1 (suterén)

Anna Chytilová, anna.chytilova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 813

 • mzdy pro pracoviště  č. 110 – 280 a 825 – 990
 • vyplacení dohod o pracovní činnosti (DPČ)
 • aktualizace čísel účtů, mimořádná záloha
 • zpracování docházek, neschopenek
 • potvrzení  příjmu pro vyplácení sociálních dávek, roční zúčtování daní

Věra Švecová, vera.svecova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 814

 • mzdy pro pracoviště č. 300 – 820
 • vyplacení dohod o provedení práce (DPP)
 • aktualizace čísel účtů, mimořádná záloha
 • zpracování docházek, neschopenek
 • potvrzení  příjmu pro vyplácení sociálních dávek, roční zúčtování daní