Fakulta

Vydavatelství

Úřední hodiny

Redakce: na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy.

Distribuce: úřední hodiny.

Agenda

Vydavatelství zajišťuje zejména přípravu a realizaci edičního plánu – výrobu publikací a časopisů – skladování a distribuci, rozesílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost – agendu ISBN a ISSN – fungování internetového obchodu – správu majetkových autorských práv k zaměstnaneckým dílům a dalším dílům vydávaným fakultou či za účasti fakulty.

Jak na to?

Jak publikovat ve fakultním nebo univerzitním nakladatelství?

 

Kontakty

Redakce

Distribuce

  • Mgr. Václav Zajíc, Ph.D. – distribuce; monografie; mezinárodní knižní výměna
  • 221 619 298
  • vaclav.zajic@ff.cuni.cz