Fakulta

Osobní oddělení

Zajištuje

 • pracovně – právní agendu (vznik, změna, skončení pracovního poměru)
 • agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd)
 • výběrová řízení akademických, vědeckých i TH pracovníků
 • agenda příspěvků ze sociálních fondů
 • ..a další – viz níže

Úřední hodiny

Obvykle nás samozřejmě zastihnete i mimo úřední hodiny, každopádně budeme rádi, když předem zavoláte. Jeden den na začátku každého měsíce, v době kdy se počítají a kontrolují mzdy, bude naopak Osobní oddělení uzavřené navzdory úředním hodinám.

Závěrkové dny:
Ve čtvrtek od 11:00 míváme většinou poradu oddělení.

Ve dnech 26.10.-28.10.2020 bude mít osobní oddělení i mzdová účtárna zcela zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny:

Na základě vládních opatření jsou od 12. 10. 2020 do odvolání omezené úřední hodiny:

Úterý 9:00 – 12:00
Středa
Čtvrtek 14:00 – 16:00
Pátek

Vedoucí oddělení

místnost č. S130, patro -1 (1.suterén)

Eva Antošová, eva.antosova@ff.cuni.cz tel: 221 619 852

 • činnost vedoucího pracovníka je upravena v č. 9 Opatření děkana č. 11/2018 Organizační řád děkanátu

Personalistika

Mgr. Hana Holubová, hana.holubova@ff.cuni.cz tel: 221 619 230

 • zástupce vedoucí oddělení
 • personalistka pro pracoviště č. 110 – 280 a 825 – 830, 900 – 990
 • přijetí pracovníků do pracovního poměru, prodloužení pracovního poměru, skončení pracovního poměru
 • aktualizace osobních změn pracovníků (např. zdravotní pojišťovna, adresa, dosažené vzdělání, titul)
 • oznámení mateřské a rodičovské dovolené, neplaceného volna
 • evidence lékařských prohlídek a povinných školení
 • dohody o pracovní činnosti a provedení práce (OON)
 • výkazy práce k vyplacení dohod
 • výběrová řízení a správa webu/intranetu oddělení

Lucie Valkounová, lucie.valkounova@ff.cuni.cz  tel: 221 619 316

 • personalistka pro pracoviště č. 300 – 820, 880
 • přijetí pracovníků do pracovního poměru, prodloužení pracovního poměru, skončení pracovního poměru
 • aktualizace osobních změn pracovníků (např. zdravotní pojišťovna, adresa, dosažené vzdělání, titul)
 • oznámení mateřské a rodičovské dovolené, neplaceného volna
 • evidence lékařských prohlídek, organizace a evidence povinných školení
 • dohody o pracovní činnosti a provedení práce (OON)
 • výkazy práce k vyplacení dohod
 • aplikace výplatní pásky

Zuzana Pálková, zuzana.palkova@ff.cuni.cz  tel: 221 619 315

 • agenda výběrových řízení
 • administrativní činnost

Rozpočty mezd

Ing. Jitka Feiferová, jitka.feiferova@ff.cuni.cz  tel.: 221 619 349

 • rozpočty mezd pro pracoviště č. 300 – 820
 • kontrola čerpání mzdových prostředků
 • zpracování návrhů odměn
 • mzdové výměry, zařazení do mzdové třídy

Miroslava Vokurková, miroslava.vokurkova@ff.cuni.cz  tel.: 221 619 317

 • rozpočty mezd pro pracoviště č. 110 – 280 a 825 – 990
 • mzdové výměry, zařazení do mzdové třídy
 • kontrola čerpání mzdových prostředků
 • zpracování návrhů odměn

Projekty KREAS, OPVVV zvýšení kvality vzdělávání UK

Kateřina Tutková,  katerina.tutkova@ff.cuni.cz  tel.: 221 619 314

 • personální a mzdová agenda projektu KREAS
 • mzdová agenda projektu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Mzdová účtárna

místnost č. S129, patro -1 (suterén)

Anna Chytilová, anna.chytilova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 813

 • mzdy pro pracoviště  č. 110 – 280 a 825 – 990
 • vyplacení dohod o pracovní činnosti (DPČ)
 • aktualizace čísel účtů, mimořádná záloha
 • zpracování docházek, neschopenek
 • potvrzení  příjmu pro vyplácení sociálních dávek, roční zúčtování daní

Věra Švecová, vera.svecova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 814

 • mzdy pro pracoviště č. 300 – 820
 • vyplacení dohod o provedení práce (DPP)
 • aktualizace čísel účtů, mimořádná záloha
 • zpracování docházek, neschopenek
 • potvrzení  příjmu pro vyplácení sociálních dávek, roční zúčtování daní

Kontakt

nám. Jana Palacha 2
Praha 1
místnost č. S130, S 129
patro -1 hl. budovy FF UK

Zkrácený odkaz na web OsO:
www.ff.cuni.cz/odd-oso

mapka_small

Důležité odkazy

Formuláře (Intranet)
Zaměstnanecký průkaz
Aplikace docházka
Příručka pro zaměstnance

 

Dokumenty

Vnitřní mzdový předpis UK  Platný mzdový předpis schválený dne 21.05.2018. Výši zaručených mezd, které se vztahují k novele nařízení vlády 567/2006 Sb., vám do doby aktualizace mzdového předpisu na vyžádání poskytne osobní oddělení.

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva_EN

Řád výběrového řízení

Návod na tisk výplatních pásek

OD č. 2/2014 – Pravidla pro čerpání dovolené