Cestovní náhrady

 

Úřední hodiny 

PO x x
ÚT 9:00 – 12:00 x
ST x 14:00 – 17:00
ČT x 14:00 – 16:00
x x

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení:
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1
Číslo účtu: 85631011/0100
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

2023

Stravné v cizí měně pro rok 2023

Stravné při tuzemských pracovních cestách 2023

2022

Stravné v cizí měně pro rok 2022

Stravné při tuzemských pracovních cestách 2022

Stravné při tuzemských pracovních cestách 2022 – aktualizace cen pohonných hmot účinná od 13.5.2022

Stravné při tuzemských pracovních cestách 2022 – aktualizace stravného a jedné pohonné hmoty – účinná od 20.8.2022

 

Opatření k cestovním náhradám a příspěvkům

Opatření děkana č. 8/2022 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě

Opatření děkana č. 14/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na aktivitách projektu KREAS na FFUK.pdf

Opatření děkana č. 13/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FFUK.pdf

Opatření děkana č. 12/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům FFUK.pdf

 

Zrušeno

Opatření děkana č. 10/2021 Změna opatření děkana č. 8/2021  

Opatření děkana č. 10/2021 Změna opatření děkana č. 8/2021, Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FFUK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2

Opatření děkana č. 22/2016 k náhradám při pracovní cestě

Opatření děkana č. 2/2015 k cestovním výdajům nezaměstnanců