Fakulta

Ekonomické oddělení

Úřední hodiny

úterý 9.00 – 12.00
středa 14.00 – 17.30 (kromě období od 1.7. do 31.8.)
čtvrtek 14.00 – 16.00
pátek 9.00 – 12.00 (kromě období od 1.7. do 31.8.)

Kontakty na pracovníky

zastupuje tajemnice fakulty
– vedoucí ekonomického oddělení
e-mail, +420 221 619 335, místnost č. 102
 
Martina Chodúrová 
– finanční referent
e-mail, +420 221 619 326, místnost č. 120/3
– zpracovávání došlé pošty a pokladních vyúčtování
 
Iva Koucká
– fakturant
e-mail, +420 221 619 353, místnost č. 121
– tuzemské faktury k proplacení
– zálohové platby v tuzemsku
– vystavení faktur pro tuzemsko
– objednávky výběru zahraniční měny pro zahraniční služební cestu
 
Ing. Zdena Ševčíková
– finanční účetní
e-mail, +420 221 619 287, místnost č. 122
– zahraniční a interní faktury k proplacení
– zálohové platby do zahraničí
– vystavení faktur do zahraničí
– vystavení zálohových faktur a daňových dokladů k zálohovým platbám pro kurzy
 
Alena Široká
– referent majetku
e-mail, +420 221 619 366, místnost č. 120/3
– evidence majetku (zařazení, vyřazení a převody mezi pracovišti)
– evidence potvrzení o převzetí předmětů (dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů)
– evidence smluv o výpůjčkách
– příprava podkladů pro inventarizaci majetku
– příprava podkladů pro ÚIK, náhradovou a likvidační komisi
– zpracování podkladů pro odepisování majetku
 
Luděk Markvart
– rozpočtář pro dotační činnost
e-mail, +420 221 619 208, místnost č. 120/1
– sledování a přehled čerpání finančních prostředků
– požadavky na opravy zaúčtování pokladních vyúčtování, faktur nebo mzdových prostředků
 
Ing. Alena Mužíková
– rozpočtář pro mimodotační činnost
e-mail, +420 221 619 256, místnost č. 120/1
– sledování a přehled čerpání finančních prostředků
– požadavky na opravy zaúčtování pokladních vyúčtování, faktur nebo mzdových prostředků
 
Ing. Miroslav Dykas
– rozpočtář pro zahraniční projekty
– administrátor iFIS*Spisová služba
– administrátor e-shop FF
e-mail, +420 221 619 367, místnost č. 120/2
– sledování a přehled čerpání finančních prostřeků
– požadavky na opravy zaúčtování pokladních vyúčtování, faktur nebo mzdových prostředků
– iFIS*Spisová služba
– e-shop FF
 
Jana Krejčová
– hlavní účetní
e-mail, +420 221 619 368, místnost č. 123
– účtování mezd
– účtování o spoluúčasti FF na projektech
 
pozice momentálně neobsazena, zastupuje pí Krejčová
– finanční účetní
e-mail, +420 221 619 368, místnost č. 123
– vyúčtování služebních cest tuzemských i zahraničních
– evidence dokumentů pro používání soukromých vozidel ke služebním účelům
– vyúčtování exkurzí
 
Danuše Balaštíková
– finanční účetní
e-mail, +420 221 619 375, místnost č. 122
– účtování bankovních výpisů
– účtování poplatků za studium
– informace o platbách došlých na účty FF
 
Martina Kyznarová
– finanční účetní
e-mail, +420 221 619 276, místnost č. 122
– účtování tuzemských faktur
– účtování majetku
 
Mgr. Iryna Potanina
– pokladní
e-mail, +420 221 619 331, místnost č. 123
– výplata mezd, stipendií, cestovného a dalších prostředků včetně záloh v hotovosti ( na základě schválených pokladních vyúčtování, provozních záloh na služební cesty)
 
Marián Gál
– administrátor iFIS
e-mail, +420 221 619 371, místnost č. 120/2

Kontakt

Fakturační adresa:
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení:
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1
Číslo účtu: 85631011/0100
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Důležité odkazy

Formuláře (Intranet)

Formuláře