Rekonstrukce budov FF UK

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1/2)

Rekonstrukce teras I, III, IV – v druhém čtvrtletí 2021 bude zahájena plánovaná rekonstrukce teras hl. budovy.

Opletalova 47–49

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. Předpokládaný harmonogram prací:

  • 2021: dodání potřebných podkladu na MŠMT a následné dodání zadávací dokumentace na RUK, připojení optického vlákna
  • 2022–2027: realizace rekonstrukce objektů projektu

Prezentace architektonického řešení – autor Ing. arch. Václav Škarda, Atelier K2 (PDF)

Celetná 20

Od 12. ledna 2021 probíhá rozsáhlá rekonstrukce chodeb budov univerzity v Celetné ulici, která potrvá po celý kalendářní rok 2021. Rekonstrukce je rozdělena do následujících fází:

Fáze I: Rekonstrukce v období leden–květen 2021

Rekonstrukce se v této fázi týká prostor Rektorátu UK, tj. budov Stockhaus (Ovocný trh 5), Rektorát (Ovocný trh 3) a Mázhaus (přízemí Celetné 20), viz názvy budov (PDF). Fungování FF UK tato I. fáze rekonstrukce omezuje především tím, že je uzavřen vchod z Celetné 20 a místo něho je nutné využívat vchod z Celetné 16. Rovněž jednotlivá patra budov Rektorátu UK a průchod mezi budovami v Celetné a na Ovocném trhu je průběžně omezován v závislosti na průběhu stavebních prací.

Materiály:

časový harmonogram (JPG)

legenda harmonogramu: vysvětlivky významu jednotlivých barev

označení jednotlivých budov

Fáze II: Rekonstrukce v období květen–říjen 2021

Rekonstrukce v této fázi se bude týkat budov Buquoyský palác jih–východ–západ, Buqoyuský palác sever, Stará Astorie, Jeřábkův dům, Stockhaus, viz názvy budov. Pro jednotlivé týdny, kdy bude konkrétní patro uzavřené a nebo s omezeným přístupem, můžete nahlédnout do harmonogramu (xlsx).

Fáze III: Rekonstrukce v období listopad 2021 – únor 2022

Rekonstrukce v této fázi se bude týkat budovy Nová Astorie, viz názvy budov. Pro jednotlivé týdny, kdy bude konkrétní patro uzavřené a nebo s omezeným přístupem, můžete nahlédnout do harmonogramu (xlsx).

 

Další objekty

V současné době není aktuálně prováděna rekonstrukce dalších objektů.

Kontakty pro řešení krizových situací:

Průběh stavebních prací: Bc. Tomáš Šedivý, vedoucí OSIP (popř. Mário Poslední, technik přípravy a realizace)

 

Předem děkujeme za to, že snesete určitou míru nepohodlí. Výsledek bude stát za to!

O historii fakulty a některých jejích budov se můžete dočíst např. v publikaci Karolíny Chundelové a kol. „Cesty filozofie a práva, kterou můžete zakoupit ve fakultním e-shopu.