Fakulta

O vydavatelství

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

 

Úřední hodiny

Redakce: na základě předchozí domluvy.

Distribuce:

PO: — —

ÚT  9:00-12:00

ST  14:00-17:30

ČT  14:00-16:00

PÁ  9:00-12:00

Kontakty na pracovníky

 

O vydavatelství

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů. Knižní publikace vycházejí v šesti edičních řadách: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (reprezentativní práce všech společenskovědních oborů), Fontes (historické práce), Humanitas (práce z oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání), Mnemosyne (uměnovědné práce),Trivium (práce z filologických a filozofických oborů) a Varia (grantové publikace). Vydavatelství dále vydává čtrnáct časopiseckých titulů a distribuuje publikace a časopisy připravené jednotlivými katedrami a ústavy fakulty, včetně filozofických a filologických periodik Acta Universitatis Carolinae.

V součinnosti s Ediční komisí FF UK vydavatelství zajišťuje zejména přípravu a realizaci edičního plánu – výrobu publikací a časopisů – skladování a distribuci, rozesílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost – agendu ISBN a ISSN – fungování internetového obchodu – správu majetkových autorských práv k zaměstnaneckým dílům a dalším dílům vydávaným fakultou či za účasti fakulty.

Vydavatelství FF UK se každoročně účastní největšího domácího veletrhu Svět knihy a veletrhu malých nezávislých nakladatelů Knihex. Každý druhý rok vydává Katalog publikací FF UK. V roce 2018 byl aktualizován elektronický katalog Open Access časopisů FF UK Journals 2018.

Ocenění

 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy
  Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery
 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy – nominace
  Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945
 • 2015 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Jan Koura, Zápas o východní středomoří
 • 2014 – Čestné uznání a 3. místo v soutěži Slovník roku
  Lubomír Novák, Jaghnóbsko-český slovník
 • 2013 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2013 – Slovník roku
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2011 – Cena Josefa Hlávky
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2011 – Cena rektora UK
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • Dana Kasperová, Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín
 • 2011 – Magnesia Litera – nominace
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2010 – Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
  Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců