Fakulta

O vydavatelství

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Vydavatelství

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

(místnost č. S155)

books@ff.cuni.cz

Najdete nás na FacebookuInstagramu

O vydavatelství

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů. Knižní publikace vycházejí v sedmi edičních řadách: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (reprezentativní práce všech společenskovědních oborů), Fontes (historické práce), Humanitas (práce z oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání), Medium (překlady středověkých textů) Mnemosyne (uměnovědné práce), Trivium (práce z filologických a filozofických oborů) a Varia (grantové publikace). Vydavatelství dále vydává čtrnáct časopiseckých titulů a distribuuje publikace a časopisy připravené jednotlivými katedrami a ústavy fakulty, včetně filozofických a filologických periodik Acta Universitatis Carolinae.

V součinnosti s Ediční komisí FF UK vydavatelství zajišťuje zejména přípravu a realizaci edičního plánu – výrobu publikací a časopisů – skladování a distribuci, rozesílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost – agendu ISBN, ISSN, DOI a začleňování fakultních časopisů do vědeckých a dalších databází – fungování internetového obchodu – správu majetkových autorských práv k zaměstnaneckým dílům a dalším dílům vydávaným fakultou či za účasti fakulty.

Vydavatelství FF UK se každoročně účastní největšího domácího veletrhu Svět knihy a veletrhu malých nezávislých nakladatelů Knihex. Každý druhý rok vydává Katalog publikací FF UK. V roce 2021 byl aktualizován elektronický katalog Open Access časopisů FF UK Journals 2021/2022.

Ocenění

 • 2019 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Jan Bičovský: Praindoevropština I a II (4. – 6. místo)
 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy
  Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery
 • 2017 –  Cena F. X. Šaldy – nominace
  Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945
 • 2015 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Jan Koura, Zápas o východní středomoří
 • 2014 – Čestné uznání a 3. místo v soutěži Slovník roku
  Lubomír Novák, Jaghnóbsko-český slovník
 • 2013 – Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2013 – Slovník roku
  Heslář české avantgardy / A Glossary of the Czech Avant-Garde
 • 2011 – Cena Josefa Hlávky
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2011 – Cena rektora UK
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • Dana Kasperová, Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín
 • 2011 – Magnesia Litera – nominace
  Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
 • 2010 – Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
  Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců