Fakulta

Kontakty na pracovníky

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

Česká studia
Na Příkopě 584/29, Praha 1

kontakty na pracovníky

Facebook

Instagram

 • PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

– proděkan pro zahraničí
prodekan_zahranici@ff.cuni.cz, telefon: 221 619 832, místnost 103

 • Mgr. Sylvie Boumová

– vedoucí Zahraničního oddělení
sylvie.boumova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 833, mobil +420 601 380 712, místnost 103

 • Mgr. Marie Hanková

– zástupkyně vedoucí Zahraničního oddělení
– studentská mobilita – vyjíždějící studenti – meziuniverzitní a mezifakultní dohody, mezinárodní dohody
– akademická mobilita – vyjíždějící a přijíždějící akademičtí pracovníci – meziuniverzitní a mezifakultní dohody, mezinárodní dohody
– TEMA+ – administrativní koordinátorka
– Fond mobility, POINT, Anglo-Czech Educational Fund, Internacionalizace – ukazatel D
marie.hankova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 834, místnost 103

 • Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D.

– referentka Zahraničního oddělení
– koordinace přípravy společných mezinárodních studijních programů na FF UK ve spolupráci s odděleními děkanátu, základními součástmi a zahraničními univerzitami
– uzavírání smluv cotutelle
– uzavírání mezifakultních smluv
– koordinace programů: Strategická partnerství, CENTRAL a 4EU+ na FF UK
michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 424, mobil +420 778 498 001, místnost 103

 • Mgr. Renata Jamin

– referentka Zahraničního oddělení
– studentská mobilita – přijíždějící studenti – Meziuniverzitní a mezifakultní dohody, Vládní kulturní dohody, Mezinárodní visegrádský fond, individuální studijní pobyty, Freemovers,
program CEEPUS, AKTION
– vyplácení cestovného v rámci mezinárodních dohod
renata.jamin@ff.cuni.cz, telefon 221 619 835, místnost 103

 • Mgr. Petra Benešovská

– koordinátorka Erasmus+ a kreditové mobility – bilaterální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti
petra.benesovska@ff.cuni.cz, telefon 221 619 840, místnost 128

 • Bc. Kryštof Loub

– koordinátor Erasmus+ – studentská mobilita – vyjíždějící studenti
krystof.loub@ff.cuni.cz, telefon 221 619 425, místnost 128

 • Mgr. Lenka Kristenová

– koordinátorka Erasmus+ studentská mobilita – přijíždějící studenti
lenka.kristenova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 841, místnost 128

 • Markéta Karlasová

Erasmus+ studentská mobilita – přijíždějící studenti
marketa.karlasova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 427, místnost 128

 • Mgr. Martina Vacková Reiterová

– koordinátorka Erasmus+mobilita pedagogů a zaměstnanců – viz manuál
– koordinátorka EHP
ubytování akademických pracovníků, zajišťování letenek a jízdenek (objednávky jsou přijímány pouze skrze objednávkovou aplikaci)
martina.reiterova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 344, místnost 128

 • Bc. Ivana Petrželová

– Director of International Programs
ivana.petrzelova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 839, mobil +420 723 873 858, místnost: Na Příkopě 584/29, Praha 1, místnost NP110, 2NP

 • Alexandra Clara Hlozek, B.A.

– Assistant Director of International Programs
sasha.hlozek@ff.cuni.cz, telefon 221 619 802, místnost: Na Příkopě 584/29, Praha 1, místnost NP109, 2NP

 • Mgr. Imogen Davidson White

– International Programs Coordinator
Imogen.DavidsonWhite@ff.cuni.cz, telefon 221 619 804, místnost 128

 • Mgr. Veronika Šimůnková

– International Programs Coordinator
veronika.simunkova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 421, místnost: Na Příkopě 584/29, Praha 1, místnost NP109, 2NP

 • Mgr. Ivana Skenderija

– koordinátorka programu Česká studia
czechstudies@ff.cuni.cz, telefon 221 619 262, místnost: Na Příkopě 584/29, Praha 1, místnost NP208