Fakulta

Kontakty na pracovníky

Zahraniční oddělení
náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128

kontakty na pracovníky

Facebook

Instagram

 • prof. Markéta Křížová, Ph.D.

– proděkanka pro zahraničí
prodekan_zahranici@ff.cuni.cz, telefon: 221 619 832, místnost 103

 • Mgr. Sylvie Boumová

– vedoucí Zahraničního oddělení
sylvie.boumova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 833, mobil +420 601 380 712, místnost 103

 • Mgr. Marie Hanková

– zástupkyně vedoucí Zahraničního oddělení
– studentská mobilita – vyjíždějící studenti – meziuniverzitní a mezifakultní dohody, mezinárodní dohody
– akademická mobilita – vyjíždějící a přijíždějící akademičtí pracovníci – meziuniverzitní a mezifakultní dohody, mezinárodní dohody
– TEMA+ – administrativní koordinátorka
– Fond mobility, POINT, Anglo-Czech Educational Fund, Internacionalizace – ukazatel D
marie.hankova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 834, místnost 103

 • Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D.

– referentka Zahraničního oddělení
– koordinace přípravy společných mezinárodních studijních programů na FF UK ve spolupráci s odděleními děkanátu, základními součástmi a zahraničními univerzitami
– uzavírání smluv cotutelle
– uzavírání mezifakultních smluv
– koordinace programů Strategická partnerství a 4EU na FF UK
michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 424, mobil +420 778 498 001, místnost 103

 • Mgr. Renata Jamin

– referentka Zahraničního oddělení
– studentská mobilita – přijíždějící studenti – Meziuniverzitní a mezifakultní dohody, Vládní kulturní dohody, Mezinárodní visegrádský fond, individuální studijní pobyty, Freemovers,
program CEEPUS, AKTION
renata.jamin@ff.cuni.cz, telefon 221 619 835, místnost 103

 • Mgr. Olga Kishinevskaia

ubytování akademických pracovníků, zajišťování letenek a jízdenek, vyplácení cestovného v rámci mezinárodních dohod
– objednávky jsou přijímány pouze skrze objednávkovou aplikaci
olga.kishinevskaia@ff.cuni.cz, telefon 221 619 838, místnost 128

 • Mgr. Petra Benešovská

– koordinátorka Erasmus+ a kreditové mobility – bilaterální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti
petra.benesovska@ff.cuni.cz, telefon 221 619 840, místnost 128

 • Bc. Kryštof Loub

– koordinátor Erasmus+ – studentská mobilita – vyjíždějící studenti
krystof.loub@ff.cuni.cz, telefon 221 619 425, místnost 128

 • Mgr. Imogen Davidson White

– koordinátorka Erasmus+ studentská mobilita – přijíždějící studenti, mobilita pedagogů a zaměstnanců – viz manuál
Imogen.DavidsonWhite@ff.cuni.cz, telefon 221 619 841, místnost 128
– asistentka Markéta Karlasová erasmusIN@ff.cuni.cz

 • Mgr. Martina Vacková Reiterová

– koordinátorka Erasmus+mobilita pedagogů a zaměstnanců – viz manuál
– koordinátorka EHP
martina.reiterova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 344, místnost 128

 • Bc. Ivana Petrželová

– Director of International Programs
ivana.petrzelova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 839, mobil +420 723 873 858, místnost: Jindřišská 27 – 4. patro

 • Alexandra Clara Hlozek, B.A.

– Assistant Director of International Programs
sasha.hlozek@ff.cuni.cz, telefon 221 619 802, místnost: Jindřišská 27 – 4. patro

 • Zuzana Košková, M.A.

– International Programs Officer
zuzana.koskova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 804, místnost 128

 • Mgr. Simona Zenčenková

– administrátorka programu Česká studia
simona.zencenkova@ff.cuni.cz, telefon 221 619 378, místnost: Na Příkopě 584/29, Praha 1, kancelář 209 (mapa)