Fakulta

Oddělení vědy

Úřední hodiny

pondělí není úřední den
úterý 9:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:30
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek 9:00 – 12:00

Mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Kontakty:

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. konzultační hodiny: prodekan_veda@ff.cuni.cz

úterý 9:00-10:00, čtvrtek 9:00-10:00

Jindy pouze po předchozí dohodě emailem.

 tel: +420 221 619 846

Vedoucí oddělení vědy

Ing. Blanka Svobodová konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě
tel: +420 221 619 385

Referenti

Martina Baslová doktorské studium (studující A – M), státní doktorské zkoušky, doktorandská stipendia místnost č.4 tel: +420 221 619 320
Mgr. Jana Pavlíčková doktorské studium (studující N – Ž), státní doktorské zkoušky, účelová stipendia místnost č.4 tel: +420 221 619 836
Romana Jensenová obhajoby disertačních prací, promoce místnost č.4 tel: +420 221 619 392
Mgr. Vojtěch Šarše obhajoby disertačních prací v režimu cotutelle, administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia, promoce místnost č.4 tel: +420 221 619 305
PhDr. Blanka Kovářová habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, administrace Vědecké rady FF UK, čestné vědecké hodnosti, ceny a ocenění místnost č.3  tel: +420 221 619 332

Oddělení vědy lze sledovat také na facebooku: https://www.facebook.com/oddelenivedy

Agenda