Inovace a inovační skauting na FF UK

Co je inovační skauting?

Inovační skauting je novotvarem, který vznikl spojením slova inovacetechnologickým skautingem. Jde o činnost, která cíleněpodporuje přenos akademických poznatků a výstupů do praxe, resp. ziskové a neziskové sféry. Jednou z hlavních metod této činnosti je tzv. technologický průzkum. Jeho prostřednictvím se identifikují nové technologie, které mohou vyplnit mezeru mezi technologií a portfoliem duševního vlastnictví společnosti. Obecným cílem inovačního skautingu je pěstování inovační kultury, která podporuje převratné i postupné inovace a zapojení široké škály partnerů, ale i veřejnosti do inovačních činností organizace.

Inovační skauting poskytuje dva hlavní typy služeb pro výzkumné pracovníky a studenty:

  1. generování a prověřování výzkumných nápadů za účelem vyhodnocení jejich tržního potenciálu a 
  2. služby komercializace, které zahrnují hodnocení práv duševního vlastnictví a patentů, vypracování podnikatelského plánu, ověření technologie, počáteční posouzení trhu a přípravu na licencování technologie.

Co je cílem inovačního skautingu na FF UK? 

FF UK má za sebou projekty, které se podařilo uplatnit na trhu. Jedním z nejvýraznějších příkladů je společnost Charles Games. Toto herní studio spojuje poznání v humanitních oborech se softwarovým vývojem. Co to znamená konkrétně? Tvoří velmi úspěšné počítačové hry s vážným obsahem a posláním, jak už jejich oceňované produkty napovídají svými názvy Atentát 1942, Svoboda či Vlak do Sachsenhausenu. Dalším příkladem je ochranná známka Prověřeno v poušti.  

Je jisté, že myšlenek s potenciálem inovovat v dalších oblastech života společnost na FF UK generujeme celou řadu. Dosud však neexistovala stabilní pozice ani zázemí podporující takové aktivity. Inovační skaut má proto za úkol zmapovat a popsat aktuální potenciál a možnosti pro přenos akademických poznatků a výstupů na FF UK do praxe, resp. ziskové a neziskové sféry. Klíčovým úkolem na naší fakultě je pak zvýšení povědomí a znalostí o špičkové aplikované vědě, výzkumu a inovacích v humanitních a společenskovědních oborech. 

Pozice inovačního skauta na FF UK je financována Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. V květnu 2022 na pozici nastoupil Lukáš Macenauer, MSc.:  

Lukáš Macenauer, MSc.Inovační skaut FF UK
Lukáš Macenauer přichází na pozici inovačního skauta FF UK po letech aktivity ve středoevropském inovačním ekosystému. Zkušenosti sbíral jako zástupce Pearson Digital Platforms pro Česko a Slovensko, coby start-up founder Behavera.com i v týmu TA ČR v projektu New HoRRIzon.

Po osobní zkušenosti je Macenauer přesvědčen, že humanitní obory drží klíče k inovacím s významným vlivem na společnost. Jako student oboru digitální vzdělávání Edinburghské univerzitě navrhnul koncept využívající online simulačních her v profesní psychometrii. Na start-up se našly prostředky z komerční sféry a po sedmi letech Macenauer svůj podíl v něm prodal investiční skupině Miton.

Za své priority v první fázi svého působení Lukáš Macenauer považuje koncepční uchopení inovačního potenciálu na fakultních pracovištích a podmínek pro dlouhodobou péči o inovace v rané fázi vývoje.

S čím inovační skaut pomáhá? A kvůli čemu ho kontaktovat? 

Jeho hlavními činnostmi jsou: 

  • vyhledávání příležitostí a podpora pro uplatnění vědeckých výsledků pracovníků fakulty v praxi;  
  • podpora akademiků a PhD. studentů k tvorbě a realizaci projektů transferového charakteru;  
  • shromažďování a správa dat potřebných k úspěšnému zavádění inovací; 
  • navazování a udržování partnerství mezi ziskovým sektorem a fakultou;  
  • vytváření sponzorovaných výzkumných programů.   

Kontaktujte inovačního skauta s projektem, či ideou v jakékoliv fázi. Ať už jde o projekt vznikající, existující, s potřebou zviditelnění, či rozšíření, ale i projekt ve formě (jakkoliv seriózního či bláznivého) nápadu. Skaut je tu od toho, aby pomohl myšlenky a možnosti formovat do realistických cílů a kroků a nadále pomohl s implementací.

Kde a inovačního skauta FF UK najdete?

kancelář 420, Voršilská 1, 110 00 Praha 1
lukas.macenauer@ff.cuni.cz