Ceny Univerzity Karlovy

Mezi nejvýznamnější ceny, které Univerzita Karlova každoročně vyhlašuje, patří zejména Bolzanova cena, která je určena studentům všech tří akademických stupňů za vynikající závěrečné práce, které byly obhájeny či publikovány v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena.

Jednotlivé fakulty se dále každý rok účastní Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK, která oceňuje významné publikace autorů či autorských kolektivů z UK.

Mezi další ocenění Univerzity Karlovy patří Mimořádná cena rektorky a Cena rektorky pro nejlepší absolventy UK, Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku, Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin či Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy.