Ceny UK

Mezi nejvýznamnější ceny, které Univerzita Karlova každoročně vyhlašuje, patří zejména Bolzanova cena, která je určena studentům všech tří akademických stupňů za vynikající závěrečné práce, které byly obhájeny či publikovány v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena. Jednotlivé fakulty se dále každý rok účastní Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK, která oceňuje významné publikace autorů či autorských kolektivů z UK. Dalšími oceněními na UK jsou dvě ceny rektora UK (Mimořádná cena rektora a Cena rektora pro nejlepší absolventy UK), Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku, Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin či Cena Miroslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy. Podrobnosti o cenách naleznete níže.

BOLZANOVA CENA Za Bc., Mgr. nebo Ph.D. práci, která byla dokončena v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena.
SOUTĚŽ VYSOCE KVALITNÍCH MONOGRAFIÍ Za nejvýznamnější monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou v RIV.
CENA ARNOŠTA Z PARDUBIC Pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.
CENA BEDŘICHA HROZNÉHO ZA TVŮRČÍ POČIN Za významný a originální tvůrčí počin, například za odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod.
CENA JAROSLAVA JIRSY ZA NEJLEPŠÍ UČEBNICI ROKU Za nejlepší učebnici roku vydanou UK či jejími součástmi v předchozím ak. roce – učební texty a skripta (první vydání). 
CENA MIROSLAVA PETRUSKA ZA PREZENTACI UK Za pozitivní počin, který má dopad na vnímání UK na veřejnosti.
CENA REKTORA PRO NEJLEPŠÍ ABSOLVENTY UK (MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORA)
Za mimořádné výsledky Bc. a Mgr. studentů na konci studia.

 

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková