Cena Kateřiny Krausové

KONTAKT

Ústav románských studií

+4520 221 619 345

renata.zezulkova@ff.cuni.cz


Adresa:

Filozofická fakulta UK

nám. J. Palacha 2

11638 Praha 1

 

Cena Kateřiny Krausové byla ustavena v roce 1993 a je udělována každoročně studentům Ústavu románských studií za diplomovou práci z oboru Španělský jazyk a Španělsky psaná literatura. V případě, že není vhodný uchazeč, cena se uděluje za stejných podmínek za diplomové práce z oboru francouzská, italská, portugalská nebo rumunská filologie.

Cena byla založena na podnět rodiny Krausovy a nese jméno absolventky romanistiky na FF UK (obor Španělština–Francouzština, 1981) Kateřiny Krausové, která předčasně zemřela v roce 1991 v USA. Cena je dotována z úroků plynoucích z částky 1 000 USD složené rodinou Krausovou na konto pro rozvoj vysokých škol v České republice. Při založení Ceny a její správě v prvních třech letech spolupracovala nadace American Czech-and-Slovak Education Fund a Fond pro obnovu vysokých škol v ČR.


PŘEHLED DRŽITELŮ CENY KATEŘINY KRAUSOVÉ
Student přihlašuje svou diplomovou práci v oboru Španělská filologie, popř. v dalším romanistickém oboru na Ústavu románských studií. Veškeré informace o podmínkách přihlašování do soutěže a termínech podává Ústav románských studií FF UK.