Seznam oceněných CPZM

ROK

JMÉNO 

MÍSTO

NÁZEV PRÁCE

ODKAZ

2020

Lukáš Slabý

1.

Hodnotová orientace a postoje sourozenců dětí s postižením

2020

Andrea Slabá

2.–3.

Využití dynamické a statické diagnostiky u dětí s poruchou attachmentu

2020

Karel Straka

2.–3.

Výslechová sugestibilita adolescentů z pohledu psychologie

2020

Markéta Němcová

4.

Vztahy mezi členy znovusložených rodin a osobní pohoda dítěte

2014

Lucie Matějovská

1.

Výzkum diagnostiky dyslexie u dětí.

http://www.ff.cuni.cz/2014/12/cenu-prof-matejcka-letos-obdrzely-tri-studentky-psychologie/

2014

Tereza Noemi Havlíčková

2.

Pěstounská rodina z hlediska biologických dětí.

http://www.ff.cuni.cz/2014/12/cenu-prof-matejcka-letos-obdrzely-tri-studentky-psychologie/

2014

Alena Drápalová

3.

Možnosti dynamické diagnostiky u dětí v mateřských školách – Škála využití kognitivních funkcí (ACFS).

http://www.ff.cuni.cz/2014/12/cenu-prof-matejcka-letos-obdrzely-tri-studentky-psychologie/

2013

Lucie Husová

1.

– za výzkum sourozenců autistických dětí

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14947.html

2013

Jana Švecová

2.

Duševní odolnost u dětí z rodin alkoholiků s důrazem na vztahovou resilienci.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14947.html

2013

Lea Takács

3.

Souvislost psychosociálních faktorů perinatální péče s pacientskou spokojeností, průběhem porodu a zahájením kojení.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14947.html

2012

Jana Draberová

1.

Vnímaná akademická účinnost u žáků středních škol.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13875.html

 2012

Tomáš Komárek

2.

Psychologické aspekty prožívání flow u žáků Základní umělecké školy.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13875.html

 2012

Hana Brancuská

3.

„Pozitivní aspekty“ dyslexie.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13875.html

 2012

Lenka Matoušková

4.

Psychologické aspekty vztahu otce a dcery.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13875.html

 2012

Kateřina Tomanová

5.

Domácí příprava žáků mladšího školního věku na školu.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13875.html

 2011

Veronika Šporclová

 1.

Nástup dítěte do školy a možné problémy spojené s tímto vývojovým mezníkem.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11766.html
 2011

Petra Průchová

 2.

Využití a aplikace Testu pohádek v České republice na vybraném vzorku šesti- a sedmiletých dětí.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11766.html
 2011

Lucie Scholl

3.

Aktuální trendy v otázce dětského bilingvismu.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11766.html
 2011

Tereza Bidmonová

4.

Strategie zvládání stresových situací v populaci jedinců s poruchami chování.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11766.html
 2011

Dagmar Beranová

5.

Psychická odolnost dětí matek užívajících nealkoholové drogy.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11766.html
2010 Alena Řehulová 1. Záměrné sebepoškozování dospívajících v kontextu rodinného systému. http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10226.html
2010 Lenka Veličková 2. Internetová kriminalita zaměřená proti dětem. http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10226.html
2010 Petr Šípek 3. Využití terapeutického potenciálu projektivních technik v práci s rodinou. http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10226.html
2010 Jana Lidická 4. Psychologické charakteristiky edukačního prostředí dospívajících. http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10226.html
2010 Anna Jarošíková 5. Vyčlenění z třídního kolektivu. http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10226.html