Cena prof. Zdeňka Matějčka

KONTAKT

Katedra psychologie

radka.hradcova@ff.cuni.cz, eva.sadilkova@ff.cuni.cz

+420 221 619 667+420 221 619 661


Adresa:

Filozofická fakulta UK

nám. Jana Placha 2

116 38 Praha 1

Cena profesora Zdeňka Matějčka byla ustavena v roce 1997 a je určena diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na Katedře psychologie. Jedná se zejména o práce zabývající se vývojovou a dětskou psychologií. V jednom roce může být uděleno až pět cen a rozdělena částka 20 000 Kč.

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., (1922–2004) byl světově uznávaný dětský psycholog. Věnoval se studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí psychického strádání, a zdůrazňoval nezastupitelnou roli rodiny ve výchově.


PŘEHLED DRŽITELŮ CENY PROF. ZDEŇKA MATĚJČKA
Bližší informace o ceně, termínech a způsobu nominace poskytuje Katedra psychologie FF UK.