Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

Cílem Soutěže vysoce kvalitních monografií je každoročně ocenit nejlepší publikace fakult a mateřských součástí UK. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech. Do soutěže se nominují (obvykle v březnu) monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou zaznamenány v Registru informací o výsledcích (RIV). Filozofická fakulta je omezena počtem nominací, které jí v každém ročníku soutěže přidělí Rektorát UK.

PŘEDPISY

NOMINAČNÍ PROCES

Obvyklý postup:

  • Fakulty a další součásti UK jsou osloveny, aby nominovaly své monografie (vždy ročník za dva roky zpětně dle RIV, tedy v roce 2016 se budou posuzovat monografie s vročeným uplatněním 2014). Termín bývá v průběhu měsíce března.
  • Komise pro hodnocení se několikrát sejdou, zpravidla se ale všechna jednání uskuteční v průběhu dubna.
  • Oznámí se výsledky soutěže jednak souhrnným vyvěšením na webu RUK, jednak korespondenčně autorům a součástem UK, které monografie nominovaly. Toto se odehraje v měsíci květnu.
  • Následně jsou nominujícím součástem zaslány finanční prostředky vyjadřující ohodnocení jednotlivých monografií.

Soutěž vysoce kvalitních monografií administrativně zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková