Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

Cílem Soutěže vysoce kvalitních monografií je každoročně ocenit nejlepší publikace fakult a mateřských součástí UK.

Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech. Do soutěže se nominují (obvykle v březnu) monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou zaznamenány v Registru informací o výsledcích (RIV).

Filozofická fakulta je omezena počtem nominací, které jí v každém ročníku soutěže přidělí Rektorát UK. Soutěž se řídí následujícím předpisem: Opatření rektora č. 20/2021.

Nominační proces

Jednotlivé fakulty FF UK nominují v každém roce omezený počet monografií (dle kvóty z RUK), každá fakulta tedy vybere nejhodnotnější monografie, které se v daném roce do soutěže přihlašují. Není možné nominovat publikaci, jejíž celouniverzitní podíl je nižší než 50 %.

Součástí nominace je:

  • nominovaná publikace pouze v elektronické verzi 
  • zdůvodnění vědecké excelence
  • recenze (pokud jsou dosažitelné)

Obvyklý postup

  • Fakulty a další součásti UK jsou osloveny, aby nominovaly své monografie. Termín bývá v průběhu měsíce března.
  • Komise pro hodnocení se několikrát sejdou, zpravidla se ale všechna jednání uskuteční v průběhu dubna.
  • Oznámí se výsledky soutěže jednak souhrnným vyvěšením na webu RUK, jednak korespondenčně autorům a součástem UK, které monografie nominovaly. Toto se odehraje v měsíci květnu.
  • Následně jsou nominujícím součástem zaslány finanční prostředky vyjadřující ohodnocení jednotlivých monografií.

Soutěž vysoce kvalitních monografií administrativně zajišťuje Oddělení vnějších vztahů.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz