Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Tereza Sluková

+ 420 221 619 305


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Cenu představuje diplom a věcný dar nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 15.000,- Kč.

Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 cen.

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30.5. rektorátu Univerzity Karlovy.

Statut ceny je zveřejněn na adrese: zde.

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY