Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu (mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti) a za mimořádné činy studentů prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Cenu lze udělit studentovi či studentce nebo absolventovi či absolventce bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu (nominovaný může být absolvent/-ka do jednoho roku od řádného ukončení studia).

Cena je rozdělena na dvě základní kategorie:

  • mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti
    • 3 kategorie: bakalářský, magisterský a doktorský program
    • v každé kategorii může být fakultou nominovaný pouze jeden student nebo studentka
  • ocenění za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost
    • cena může být udělena kolektivně více osobám

Zdůvodněné návrhy na nominace se vyplňují prostřednictvím elektronického formuláře. Uzávěrka pro odevzdání nominací bývá každý rok v polovině května. Návrhy zasílá fakulta na rektorát Univerzity Karlovy na konci května.

Ocenění je spojené s věcnou nebo finanční odměnou v hodnotě do 50 000 Kč.

Statut Ceny ministra MŠMT

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz