Medaile UK

Pamětní medaile Univerzity Karlovy je ocenění, které lze udělit členům akademické obce univerzity, ale i osobám mimo akademickou obec, které významným dílem přispěly k rozvoji univerzity, některé z fakult či k oblasti vědy, vzdělanosti a akademických svobod. O udělení či neudělení medaile fakulty rozhoduje rektor. Medaile univerzity se udílí ve dvou stupních (zlatá a stříbrná), dále historická medaile univerzity a tematicky zaměřené pamětní medaile.

PŘEDPISY

NOMINAČNÍ PROCES

PŘEHLED DRŽITELŮ MEDAILÍ UK vede RUK ve zvláštní matrice

Evidenci a administrativu spojenou s udílením medailí zajišťuje Rektorát UK, Odbor pro vědu a výzkum.