Medaile UK nominační proces

Návrh na udělení medaile univerzity spolu s odůvodněním je oprávněn podat:

  a.

akademický senát univerzity,

  b.

rektor,

  c.

vědecká rada univerzity,

  d.

kvestor,

  e.

akademický senát fakulty,

  f.

děkan,

  g.

vědecká rada fakulty,

  h.

ředitel další součásti univerzity,

  i.

vědecká rada vysokoškolského ústavu univerzity.

Návrh spolu se zdůvodněním a životopisem nominovaného se předává k rukám rektora, který následně rozhoduje o udělení či neudělení medaile univerzity.

V případě kladného rozhodnutí předává medaili jménem univerzity rektor, nebo jím pověřený prorektor, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile univerzity.