Předpisy medaile FF UK

Udělování medailí fakulty se řídí těmito předpisy:

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Jana Pavlíčková