Přehled držitelů medailí FF UK

Přehled udělených fakultních medailí (řazeno od současnosti zpět do roku 1998):

DATUM  JMÉNO ZDŮVODNĚNÍ MEDAILE
17. 10. 2022 dr. Daniel E. Freeman za výzkum české hudební kultury 18. století, kterým významně přispěl k popularizaci této oblasti v anglofonním prostředí stříbrná
4. 5. 2022 prof. Hillell Joseph Kieval za příspěvek k dějinám Židů ve středoevropském regionu a přetrvávající podporu židovských studií v Česku stříbrná
17. 9. 2020 Iva Kalendovská za mimořádné zásluhy při zpracovávání bibliografie publikační činnosti pracovníků fakulty stříbrná
24. 10. 2018 prof. Anna Housková stříbrná
17. 1. 2018 prof. Miguel Ángel Vega Cernuda stříbrná
30. 5. 2017 dr. Jelena Tregubová za celoživotní práci pro FF UK stříbrná
30. 5. 2017 dr. Jana Rejšková za celoživotní práci pro FF UK stříbrná
30. 5. 2017 Jiří Tichota stříbrná
14. 11. 2016 Mgr. Ginka Bakărdžieva, Ph.D. u příležitosti 100 let bulharistiky na UK stříbrná
14. 11. 2016 doc. Margarita Mladenova, CSc. u příležitosti 100 let bulharistiky na UK stříbrná
14. 11. 2016 doc. Vladimir Penčer, CSc. u příležitosti 100 let bulharistiky na UK stříbrná
14. 11. 2016 prof. Kina Vačkova, DrSc. u příležitosti 100 let bulharistiky na UK stříbrná
20. 10. 2016 Joaquim José de Sous Coelh Ramos za působení na FF UK v letech 2006-2016 jako lektor portugalštiny a vedoucí Centra portugalského jazya Institutu Camões stříbrná
20. 4. 2016 prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru sociální práce a sociální politika stříbrná
10. 12. 2015 prof. PhDr. František Čermák, DrSc. za celoživotní přínos české lingvistice zlatá
30. 9. 2015 Ing. Jiří Gregor u příležitosti ukončení působení ve funkci proděkana pro rozvoj FF UK za mimořádný přínos k rozvoji fakulty v letech 2006–2015 stříbrná
21. 5. 2015 prof. Lidia Domaradzke za zásluhy v oboru Klasická archeologie stříbrná
21. 5. 2015 prof. Goch Tsetskhladze za zásluhy v oboru Klasická archeologie stříbrná
30. 9. 2014 Milena Čížková při příležitosti 80. narozenin za dlouholetou práci sekretářky ÚHV stříbrná
30. 9. 2014 Ing. Martin Souček, Ph.D. za práci proděkana pro informační zdroje stříbrná
30. 4. 2013 prof. Václav Suchý za zásluhy o rozvoj sociologie na FF UK v Praze a podporu zájmu o českou vědu v zahraničí stříbrná
18. 4. 2013 Patrik Corness šíření české kultury a vědy v zahraničí stříbrná
20. 10. 2011 PhDr. Petr Jirků, CSc. za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 in memoriam PhDr. Bohumilu Bočkovi za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 in memoriam PhDr. Josefu Dopolerovi za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 in memoriam PhDr. Karlu Chytilovi za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 in memoriam Mgr. Jaromíru Tláskalovi za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 Mgr. Václav Straka za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 in memoriam Mgr. Vilému Tomanovi za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 in memoriam PhDr. Vladimíru Vařechovi, CSc. za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
28. 10. 2010 Mgr. Karel Veselý za zásluhy o rozvoj filozofie stříbrná
29. 4. 2010 prof. Carlo Ginzburg za zásluhy o rozvoj historických  věd stříbrná
17.12.2009 prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. poděkování za působení na FF UK, životní jubileum stříbrná
30.12.2008 doc. Pavel Hartl ocenění zakladatelských zásluh o obor sociální práce stříbrná
30.12.2008 PhDr. Jiří Šiklová, CSc. ocenění zakladatelských zásluh o obor sociální práce stříbrná
10.11.2008 in memoriam prof. Luboru Matoušovi stříbrná
1.2.2008 RNDr. Marie Kubíková dlouholetá posluchačka U3V (*1911) stříbrná
1.2.2008 Karel Váňa dlouholetý posluchač U3V (*1914) stříbrná
25.6.2007 prof. Peter Demetze životní jubielum stříbrná
17.5.2007 doc. RSDr. Miroslav Jauris, CSc. stříbrná
18.1.2007 prof. PhDr. Milan Hralu, DrSc. životní jubielum stříbrná
14.12.2006 prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. životní jubileum. stříbrná
23.11.2006 doc. PhDr. Zdeněk Smetánka životní jubielum stříbrná
19.10.2006 prof. PhDr. Petr Wittlich, DrSc. padesátileté působení na UK stříbrná
24.5.2006 PhDr. Jaromír Homolka životní jubielum stříbrná
18.5.2006 prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. stříbrná
29.6.2005 prof. Dr. Phil. Alexander Patschovský životní jubileum (65 let) a systematické studium českých dějin stříbrná
19.5.2005 doc. PhDRr. Jan Sedláček, CSc. životní jubileum (75 let) stříbrná
20.5.2005 prof. dr. Kurtz Krolop životní jubileum (70 let) stříbrná
22.5.2003 prof. Dr. A. Herzig stříbrná
27.1.2003 V. Rohn stříbrná
19.12.2002 prof. Dr. Jindřich Zezula zásluha o uzavření a naplňování dohod se severoamerickými univerzita v rámci studentské výměny stříbrná
16.5.2002 prof. Dr. D.E.Calderón ukončení jeho pobytu v ČR bronzová
18.4.2002 prof. Hošek bronzová
20.12.2001 Vojtěch Ron bronzová
18.10.2001 Jarmila Veltrusky za přínos v oblasti českého středověkého divadla v Evropě bronzová
15.2.2001 prof. Dr. Arnold Suppan za dlouholetou spolupráci s ústavem světových dějin stříbrná
18.1.2001 Martin Aeschbacher kulturní atašé švýcarské federace – spolupráce s vysokými školami bronzová
19.10.2000 prof. Dr. Milena Doleželová-Velingerová při příležitosti ukončení činnosti v Mezinárodním sinologickém centru a na ÚDV bronzová
1.11.1999 Christine Dollinger kulturní rada, zástupkyně ředitele Rakouského kulturního ústavu v Praze – ukončení mandátu stříbrná
14.10.1999 dr. Phil. Jiřina Prekopová životní jubileum (70 let), prezidentka mezinárodního kongresu, psychoterapie stříbrná
30.9.1998 prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc. životní jubileum (65 let), odchod do důchodu
30.9.1998 doc. MUDr. Helena Machačová, CSc. za práci na katedře psychologie při příležitosti odchodu do důchodu.
21.8.1998 doc. Teodora Alexandru zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 dr. Ludmila Budagova zasloužilá bohemistka (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Ľubomír Ďurovič zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 Raisa Filipčikova, CSc. zasloužilá bohemistka (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 Milan Fryšák, Ph.D. zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 Ludmila Hankó, CSc. zasloužilá bohemistka (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Manfred Jähnichen zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Tomo Korošec zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Galina Něščimenko zasloužilá bohemistka (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Sergej Nikolskij zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Hans Rothe zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 Světlana Šerlaimova, DrSc. zasloužilá bohemistka (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 Ludmila Titova, DrSc. zasloužilá bohemistka (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Miloš Tomčík zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Josef Vintr zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
21.8.1998 prof. Thomas Winnerz zasloužilý bohemista (u příležitosti mez. Bohemistického sympozia „Pocta 650. výročí založení UK“
12.5.1998 Chou Chih-wen prof. Národní taiwanské univerzity v Taipei, hostující prof. na ÚDV