Literární cena Josefa Hlávky

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Tereza Sluková

+ 420 221 619 305


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Cenu uděluje Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury, která byla vydána v hodnoceném kalendářním roce v ČR.

Součástí každé nominace by měla být nominovaná publikace a zdůvodnění.

Termín odevzdání návrhů na RUK je zpravidla leden každého roku.

Více informací včetně výčtu oceněných naleznete na stránkách Hlávkovy nadace.

Cenu administrativně zajišťuje Oddělení vědy.