Literární cena Josefa Hlávky

Cenu uděluje Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury, která byla vydána v hodnoceném kalendářním roce v ČR.

Součástí každé nominace by měla být nominovaná publikace a zdůvodnění.

Termín odevzdání návrhů na RUK je zpravidla leden každého roku.

Více informací včetně výčtu oceněných naleznete na stránkách Hlávkovy nadace.

Cenu administrativně zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková